Anica Ribičić-Županić u dijelu stalnog postava  Zbirke sagova u Muzeju Mimara; snimljeno 7. ožujka 2007., snimila Jozefina Dautbegović
Anica Ribičić-Županić u dijelu stalnog postava Zbirke sagova u Muzeju Mimara; snimljeno 7. ožujka 2007., snimila Jozefina Dautbegović
Anica Ribičić-Županić u dijelu stalnog postava  Zbirke sagova u Muzeju Mimara; snimljeno 7. ožujka 2007., snimila Jozefina Dautbegović
Anica Ribičić-Županić u dijelu stalnog postava Zbirke sagova u Muzeju Mimara; snimljeno 7. ožujka 2007., snimila Jozefina Dautbegović
Anica Ribičić-Županić, Doris Baričević i  I. Bernardi; snimljeno u Zagrebu 1983.
Anica Ribičić-Županić, Doris Baričević i I. Bernardi; snimljeno u Zagrebu 1983.
Anica Ribičić-Županić i Vojvoda od Luxenbourga na Meštrovićevoj izložbi u Muzesko-galerijskom prostoru (nije datirano)
Anica Ribičić-Županić i Vojvoda od Luxenbourga na Meštrovićevoj izložbi u Muzesko-galerijskom prostoru (nije datirano)
Anica Ribičić-Županić, Hierapolis, 1999.
Anica Ribičić-Županić, Hierapolis, 1999.
Anica Ribičić-Županić u svojoj radnoj sobi u Muzeju Mimara popunjava upitnik za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 7. ožujka 2007.
Anica Ribičić-Županić u svojoj radnoj sobi u Muzeju Mimara popunjava upitnik za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 7. ožujka 2007.