Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Jeste li čitali?

MUZEJI ZA SVE / priredile Morana Vouk, Željka Miklošević. - Požega : Muzejska udruga istočne Hrvatske, 2013. - 48 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 48.- Zastupljeni autori: Morana Vouk, Željka Miklošević, Leonilda Conti, Denis Detling, Jasmina Jurković Petras, Ivana Nadovski.

ISBN 978-953-56012-1-0

Muzejska udruga istočne Hrvatske (MUIH) objavila je publikaciju „Muzeji za sve“ koju su priredile muzejska savjetnica Tiflološkoga muzeja dr. sc. Morana Vouk i voditeljica Sekcije za muzejsku edukaciju i animaciju MUIH-a, asistentica na Filozofskom fakultetu Zagreb, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Željka Miklošević. Publikacija je dio projekta Muzejske udruge „Muzeji za sve" koji je započeo 2009. godine temeljeći se na angažmanu pojedinih ustanova (Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Muzej Slavonije, Gradski muzej Virovitica, Gradski muzej Vukovar, Muzej grada Iloka) koje su povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom osmislile aktivnosti i načine pomoću kojih bi osobe s invaliditetom mogle biti posjetitelji muzejskih ustanova i sudionici njihovih radionica. U sklopu projekta, na samom početku bio je organiziran i seminar na kojem su se stručni muzejski djelatnici upoznali sa zakonskom regulativom i educirali o radu s osobama s invaliditetom. U publikaciji su zastupljeni tekstovi Morane Vouk („Od teorije“; „Do prakse“), Željke Miklošević („Društvena uloga muzeja - prema inkluziji osoba s invaliditetom i teškoćama u razvoju“), Leonilde Conti („Galerija za sve“), Denisa Detlinga („Muzej Slavonije za sve“), Jasmine Jurković Petras („Od sada pa nadalje“) i Ivane Nadovski („Muzej za sve u Vukovaru“). Drugi dio publikacije donosi savjete za prilagodbe interpretacije i interpersonalne komunikacije s osobama s invaliditetom (sa smanjenom pokretljivošću i tjelesnim invaliditetom, s oštećenjem sluha, s oštećenjima vida). U prilogu je i preporučena literatura. Publikacija je dostupna i u elektroničkom obliku u PDF formatu na mrežnim stranicama MUIH-a (URL:http://www.muih.hr/images/stories/novosti/2013/gluo/Muzeji_za_sve_2013.pdf) datum pristupa: 3.6.2014.