Stranica u izradi

Katalog informacija Muzejskog dokumentacijskog centra (u daljnjem tekstu MDC) ustrojen je prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13), te Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/13) radi omogućavanja i osiguravanja prava na pristup informacijama svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama (dalje: korisnik prava na informaciju).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na informaciju, na traženje i dobivanje informacija i obvezu MDC-a da omogući pristup zatraženoj informaciji i da redovito objavljuje informacije.

U cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama ustrojen je Katalog informacija MDC-a.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva usmeno ili pisanim putem.

Usmeni zahtjev se može podnijeti:
telefonom: 01 48 47 897
na zapisnik u prostorijama MDC-a

Pisani zahtjev na obrascu (Obrazac zahtjeva za pristup informacijama) može se podnijeti:
poštom na adresu MDC-a, Ilica 44, Zagreb
elektroničkom poštom: info@mdc.hr
telefaksom: 01 48 47 913

zakonski okvir

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama

sve o katalogu informacija

Katalog informacija Muzejskog dokumentacijskog centra

Katalog informacija - dostupnost podataka

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Muzejskog dokumentacijskog centra

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

obrasci i naknade

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Kriterij i visine naknade stvarnih materijalnih troškova nastalih pri dostavi informacija

izvješća o provedbi ZPPI

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu