Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Nova izdanja

 

 

 

 

Muzejske publikacije za djecu i mlade
Urednica: Snježana Radovanlija Mileusnić
Izdavač: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, 10000 Zagreb
Za izdavača: Višnja Zgaga
Autori(ce) tekstova: Renata Brezinščak (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb), Tatjana Brlek (Muzej "Staro selo" Kumrovec), Denis Detling (Muzej Slavonije, Osijek), Mira Francetić Malčić (Hrvatski muzej naivne umjetnosti, Zagreb), Željka Jelavić (Etnografski muzej u Zagrebu), Snježana Radovanlija Mileusnić (Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb), Andreja Smetko (Hrvatski povijesni muzej, Zagreb), Liljana Velkovski (Galerija Klovićevi dvori, Zagreb)
Recenzentica: Leonilda Conti, Elizabeta Serdar
Lektorica: Zlata Babić
Dizajn ovitka, priprema i prijelom: Boris Ljubičić, Studio International
Tisak: Sveučilišna tiskara
Naklada: 500
172 str.; 78 ilustr.
ISBN 978-953-6664-36-8
 

 

 

 

 

Informatica Museologica 43 (1-4) 2012.
Teme: Muzeji svjetskih i europskih kultura; Iskustva hrvatskih muzeja u projektima EU fondova
Glavna urednica: Lada Dražin-Trbuljak
Uredništvo: Sanja Acalija, mr.sc. Goran Arčabić, Milvana Arko Pijevac, dr.sc. Darko Babić, Markita Franulić, Vlasta Gracin, Jasna Jakšić, Željka Jelavić, Mihaela Kulej, dr.sc. Ljiljana Kolešnik, Željka Kolveshi, Željka Miklošević, Višnja Zgaga.
Godina izdanja: 2013.
Lektorica: Zlata Babić
Prijevod sažetaka: Graham MacMaster
Grafičko oblikovanje: igor kuduz*pinhead
245 str.; 297 c/b
Naklada: 600
Sažeci na engleskom jeziku.
ISSN 0350-2325
Časopis je dostupan i u elektroničkome obliku [.PDF]   
 

 

 

 

 

Muzeologija 50. 2013
Glavna urednica: Višnja Zgaga
Prijevod: Graham McMaster, Vida Lukić Kostrenčić
Priprema i tisak: Sveučilišna tiskara, Zagreb
Dizajn korica: Boris Ljubičić, Studio International
Zagreb: Muzejski dokumentacijski centar, 2013.
516 str.
ISBN 978-953-6664-35-1
 
Ovaj broj Muzeologije  objavljuje doktorsku dizertaciju Maje Šojat-Bikić, koja je pod nazivom "Modeliranje digitalnih zbirki i digitalnih proizvoda: sadržajno-korisnički aspekt komuniciranja kulturne baštine u digitalnom obliku" obranjena na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 26. rujna 2012. god.
 

 

 

 

 

Što je muzejski katalog
Urednica: Snježana Radovanlija Mileusnić
Izdavač: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, 10000 Zagreb
Za izdavača: Višnja Zgaga
Autori(ce) tekstova: Marina Bregovac Pisk (Hrvatski povijesni muzej, Zagreb), Željko Demo (Arheološki muzej u Zagrebu), Ervin Dubrović (Muzej grada Rijeke), Slavica Marković (Kabinet Grafike HAZU), Ivanka Maroević, (Link2, Samobor), Snježana Pintarić (Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb), Snježana Radovanlija Mileusnić (MDC, Zagreb), Goran Zlodi (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Recenzentica: Marina Vinaj
Lektorica: Zlata Babić
Dizajn ovitka, priprema i prijelom: Boris Ljubičić, Studio International
Tisak: Stega tisak
Naklada: 500
152 str.; 65 ilustr.
ISBN 978-953-6664-32-0
 

 

 

 

 

Zbornik sažetaka međunarodnog simpozija Glazba u muzeju / muzeji glazbe
Urednica: Višnja Zgaga
Pomoćnica urednice: Jasmina Brković
Izdavač: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, 10000 Zagreb
Lektorica: Dunja Vranešević
Prijevod: Vida Lukić
Omot: Boris Ljubičić, Studio International
Prijelom i tisak: Sveučilišna tiskara d.o.o.
Naklada: 300
160 str.
ISBN 978-953-6664-33-7
 
 

 

 

 

 

Guide to Croatian Museums and Collections 2012
Glavna urednica: Višnja Zgaga, urednica: Markita Franulić, pomoćnica urednice: Tea Rihtar
Koncepcija vodiča i redaktura tekstova: Višnja Zgaga
Tekstove o muzejima priredila: Markita Franulić
Tekstove o zbirkama vjerskih zajednica priredio: Želimir Laszlo
Stručni suradnici (MDC): Doroteja Živčec, Vladimira Pavić, mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić, Denis Bučar, Iva Validžija
Fotografije: Fototeka MDC-a; fotografski arhivi muzeja et al.
Grafičko oblikovanje: redesign
ISBN 978-953-6664-22-1
 

 

 

 

 

Vodič kroz hrvatske muzeje i zbirke 2011
Glavna urednica: Višnja Zgaga, urednica: Markita Franulić, pomoćnica urednice: Tea Rihtar
Koncepcija vodiča i redaktura tekstova: Višnja Zgaga
Tekstove o muzejima priredila: Markita Franulić
Tekstove o zbirkama vjerskih zajednica priredio: Želimir Laszlo
Stručni suradnici (MDC): Doroteja Živčec, Vladimira Pavić, mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić, Denis Bučar, Iva Validžija
Fotografije: Fototeka MDC-a; fotografski arhivi muzeja et al.
Grafičko oblikovanje: redesign
596 str.; 645 ilustr. u boji; 25 cm kazala
ISBN 978-953-6664-22-1