Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Biblioteka Kako objaviti dobru muzejsku knjigu

 

 

 

 

Muzejske publikacije za djecu i mlade
 
Urednica: Snježana Radovanlija Mileusnić
Izdavač: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, 10000 Zagreb
Za izdavača: Višnja Zgaga
 
Autori(ce) tekstova: Renata Brezinščak (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb), Tatjana Brlek (Muzej "Staro selo" Kumrovec), Denis Detling (Muzej Slavonije, Osijek), Mira Francetić Malčić (Hrvatski muzej naivne umjetnosti, Zagreb), Željka Jelavić (Etnografski muzej u Zagrebu), Snježana Radovanlija Mileusnić (Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb), Andreja Smetko (Hrvatski povijesni muzej, Zagreb), Liljana Velkovski (Galerija Klovićevi dvori, Zagreb)
 
Recenzentica: Leonilda Conti, Elizabeta Serdar
Lektorica: Zlata Babić
Dizajn ovitka, priprema i prijelom: Boris Ljubičić, Studio International
Broj stranica: 172 str.
Broj ilustracija: 78
Tisak: Sveučilišna tiskara
Naklada: 500
ISBN: 978-953-6664-36-8
 
 

 

 

 

 

Što je muzejski katalog
 
Urednica: Snježana Radovanlija Mileusnić
Izdavač: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, 10000 Zagreb
Za izdavača: Višnja Zgaga
 
Autori(ce) tekstova: Marina Bregovac Pisk (Hrvatski povijesni muzej, Zagreb), Željko Demo (Arheološki muzej u Zagrebu), Ervin Dubrović (Muzej grada Rijeke), Slavica Marković (Kabinet Grafike HAZU), Ivanka Maroević, (Link2, Samobor), Snježana Pintarić (Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb), Snježana Radovanlija Mileusnić (MDC, Zagreb), Goran Zlodi (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 
Recenzentica: Marina Vinaj
Lektorica: Zlata Babić
Dizajn ovitka, priprema i prijelom: Boris Ljubičić, Studio International
Broj stranica: 152 str.
Broj ilustracija: 65
Tisak: Stega tisak
Naklada: 500
ISBN: 978-953-6664-32-0