2017

Autor/i Dražin-Trbuljak, Lada
napomena Bibliograf. bilj. uz tekst.- Izvori i literatura.- Summary.
predmetnice Povijest muzeja; Plan rada; Muzejski dokumentacijski centar (Zagreb),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Stručni članak
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Informatica Museologica.- 48, (2017). Str. 110 - 113    Datum zadnjeg ažuriranja: 20. lipnja 2018.