HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (54)

Autor Ljubičić Boris
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar; ICOM Hrvatska; HMD
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Studio International
Izdavač Poglavarstvo grada Vukovara u progonstvu
Naslov Split
Izdavač Poglavarstvo grada Splita - Ured projekta Split 1700
Naslov Šebalj
Izdavač Muzejsko galerijski centar
Izdavač Studio International
Izdavač Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Izdavač Studio International
Izdavač Muzej grada Zagreba