HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (128)

Tema Međunarodni dan muzeja
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Zavičajni muzej grada Rovinja; Centar vizualnih umjetnosti "Batana"
Izdavač Muzej grada Rijeke
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar; ICOM Hrvatska
Izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar; Hrvatsko muzejsko društvo; ICOM Hrvatska
Izdavač Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar; ICOM Hrvatska; HMD
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar; ICOM Hrvatska; HMD
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar; ICOM Hrvatska; HMD
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar; ICOM Hrvatska
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar