Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji


Zavičajni muzej Stjepana Grubera, poplava u Županji, svibanj 2014.

 

Uoči obilježavanja Europske noći muzeja i Međunarodnog dana muzeja 17./18. svibnja 2014. Zavičajni muzej Stjepan Gruber u Županji je proživio dramatične trenutke spašavanja muzejskih zdanja od poplava. Rano ujutro Muzej je prema uputama glavnoga stožera za obranu od poplava uspješno proveo evakuaciju najvrjednije građe.

Građa Zavičajnog muzeja Stjepana Grubera evakuirana u Gradski muzej Vukovar obuhvaća najvrjedniju etnografsku građu, vrijedne slike, predmete umjetničkog obrta, arhivsku građu, i inventarne knjige s popisom muzejske građe. Građa će u Gradskom muzeju Vukovar ostati sve dok se ne stvore uvjeti za povratak.

Dana, 22.svibnja 2014. u Muzej je stigao kamion s donacijom koje su poslali kolege iz Ministarstva kulture RH. Prijevoz je organizirao Muzej za umjetnost i obrt. Ministrica kulture RH dr. sc. Andrea Zlatar Violić i Pomoćnica ministrice mr.sc. Vesna Jurić Bulatović djelatnicima Muzeju u Županji uputile iskrene čestitke za angažman na spašavanju ljudi i imovine te pravovremenu evakuaciju  kulturne baštine.
 
Obrana od poplave i evakuacija građe

01

02

03

04

 

05

06

07

08

 

09

10

11

12

 

U Zavičajni muzej Stjepan Gruber u Županji stiže pomoć iz svih hrvatskih muzeja...

01

02

03

04

 

05

06

 
U ranim jutarnjim satima Đakovački je muzej donio donaciju Muzeju Županji!
U popodnevnim satima stigla je donacija iz Koprivnice!

Prenosimo:
Portal Vukovar.hr > Gradski muzej Vukovar pomogao zavičajnom muzeju Stjepan Gruber
MInistarstvo kulture RH > Novosti  >  Najvrjednija građa Zavičajnog muzeja u Županji na sigurnom