Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

 

NAZIV ALBUMA Muzej hrvatskog vatrogastva

GODINA  2014.
AUTOR(i) Validžija, Iva [fotografija]
LINK Hrvatski virtualni muzeji > Muzej hrvatskog vatrogastva

OPIS
U prostorima DVD Varaždin 18. lipnja 1994. godine, a povodom obilježavanja 130. obljetnice djelovanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu, otvoren je Muzej hrvatskog vatrogastva.
U prikupljanju muzejskih eksponata sudjelovali su građani Varaždina i okolice te dobrovoljna vatrogasna društva. Fundus muzeja čine razne sprave i opremu poput vatrogasnih štrcaljki vožnjača, stare motorne pumpe, vatrogasna odličja, diplome, kacige, odore, maske, sablje, trube, keramika, slike te stručna literatura. Potomci Mirka Kolarića, „učitelja hrvatskog vatrogastva“ su povodom otvorenja muzeja  su povodom otvaranja muzeja donirali vatrogasnu opremu.
U postavu je prezentirano 697 eksponata razmještenih u prizemlje (vozila, pumpe, veća oprema) i na katu (barjaci, sablje, odore, kacige, znakovlje, diplome, spomen albumi, i sl.) veći dio pripada domicilnom varaždinskom dobrovoljnom vatrogasnom društvu.

Tekst priredila: Iva Validžija

PODACI O TEMI
Tema (opći pojam) Vatrogastvo, Stalni postav
Naziv tijela (Obitelj) Muzej hrvatskog vatrogastva; Kolarić, Mirko
[učitelj hrvatskog vatrogastva] 
Vremenska 1994.  [otvoren Muzej hrvatskog vatrogastva] 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32