Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

 

NAZIV ALBUMA Zavičajna zbirka ''Josip Hunjadi''
GODINA  2013.
AUTOR(i) Validžija, Iva (fotografija)

OPIS
Formiranje Zavičajne zbirke ''Josip Hunjadi''  započelo je 1996. g. kada je mještanin Svete Marije, Josip Hunjadi, za blagdan Velike Gospe i Dane općine posudio 186 starinskih predmeta za izložbu koja je bila postavljena u prostorijama Kulturno-umjetničkog društva Ivan Mustač Kantor. Ubrzo je osnovana i etno sekcija čiji su članovi po mjestu skupljali stare predmete. Do danas je sakupljeno preko 1300 predmeta – odjeće predaka, ratarsko oruđe, namještaj i uporabni svakodnevni predmeti.

PODACI O TEMI
Tema (opći pojam) etnologija
Ime osobe Josip Hunjadi (inicijator osnivanja Zavičajne zbirke ''Josip Hunjadi'' ), Milenko Kanižaj (voditelj Zavičajne zbirke ''Josip Hunjadi'' )
Naziv tijela (Obitelj) Kulturno-umjetničko društvo "Ivan Mustač Kantor"
Zemljopisna Međimurje; Sveta Marija
Vremenska 1996 (Zavičajna zbirka ''Josip Hunjadi'' je prvi put izložena za javnost.)

Hrvatski povijesni portal > Zavičajna zbirka „Josip Hunjadi“
LIST MEĐIMURJE > Zašto je zatvorena zavičajna zbirka Josip Hunjadi u Svetoj Mariji?

 

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19