Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Arhiva radionica i seminara

2012. | 2011. | 2010. | 2009. | 2008. | 2007. | 2006.

 

 2012.

07.12.
Radionica / seminar - obrada podataka u bazama sekundarne dokumentacije (S++)
09.11.
Radionica / seminar - obrada podataka u bazama sekundarne dokumentacije (S++)
12.10.
Radionica / seminar - način inventariziranja cijelina i dijelova cijelina
21.09.
Radionica / seminar - mogućnosti pretraživanja i ispisa iz M++ programa, nadzor nazivlja, kreiranje kataloške jedinice
01.06.
Radionica / seminar - mogućnosti pretraživanja i ispisa iz M++ programa, nadzor nazivlja, kreiranje kataloške jedinice

 

 2011.

09.12.
Radionica / seminar - obrada podataka u bazama sekundarne dokumentacije (S++)
08.11.
Radionica / seminar - obrada knjižnične građe u K++ programu
28.10.
Radionica / seminar - način inventariziranja cijelina i dijelova cijelina
16.09.
Radionica / seminar - obrada građe svih zbirki za početnike u  M++ programu
03.06.
Radionica / seminar - struktura i kreiranje kataloške jedinice u M++ programu
20.05.
Radionica / seminar - struktura i kreiranje kataloške jedinice u M++ programu
29.04.
Radionica / seminar - mogućnosti pretraživanja i ispisa iz M++ programa, nadzor nazivlja, pridruživanje fotografija te uspostavljanje veza između dokumentacijskih fondova
08.04. Radionica / seminar - mogućnosti pretraživanja i ispisa iz M++ programa, nadzor nazivlja, pridruživanje fotografija te uspostavljanje veza između dokumentacijskih fondova
18.03. Radionica / seminar - obrada građe svih zbirki za početnike u  M++ programu
25.02. Radionica / seminar - mogućnosti pretraživanja i ispisa iz M++ programa, nadzor nazivlja
04.02. Radionica / seminar - mogućnosti pretraživanja i ispisa iz M++ programa, nadzor nazivlja

 

 2010.

26.11.
Radionica / seminar - mogućnosti pretraživanja i ispisa iz M++ programa, nadzor nazivlja, pridruživanje fotografija te uspostavljanje veza između dokumentacijskih fondova
29.10.
Radionica / seminar - obrada građe svih zbirki za početnike u  M++ programu
24.09.
Radionica / seminar - mogućnosti pretraživanja i ispisa iz M++ programa, pridruživanje fotografija te uspostavljanje veza između dokumentacijskih fondova
31.05.
Radionica / seminar - mogućnosti pretraživanja i ispisa iz M++ programa, pridruživanje fotografija te uspostavljanje veza između dokumentacijskih fondova
23.04.
Radionica / seminar - mogućnosti ispisivanja iz M++ programa; ispis za registraciju muzejskih zbirki
26.03.
Radionica / seminar - obrada građe svih zbirki za početnike u  M++ programu
26.02.
Radionica / seminar - mogućnosti pretraživanja i ispisa iz M++ programa, nadzor nazivlja, pridruživanje fotografija te uspostavljanje veza između dokumentacijskih fondova

 

 2009.

20.11.
13.11.
02.10.
11.09.
05.06.
22.05.
08.05.
24.04. Radionica / seminar: obrada etnografske građe u programu M++

 

 2008.

20.06.
06.06.
25.04.
22.02.
08.02. Radionica / seminar o obradi muzejske građe u programu M++ za povijesne zbirke

 

 2007.

01.10.
14.06. Radionica / seminar: Obrada građe u programu M++ za početnike (primarna i sekundarna dokumentacija)
25.05.
11.05.
20.04.
30.03.
09.02.
02.02.
26.01.
19.01. Radionica / seminar: Obrada građe povijesnih zbirki u M++

 

 2006.

25.09.
15.02.
08.02.
01.02.
25.01.