Lucija Aleksić u svojoj radnoj sobi u vrijeme razgovora za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 27. lipnja 2005., snimila Jozefina Dautbegović
Lucija Aleksić u svojoj radnoj sobi u vrijeme razgovora za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 27. lipnja 2005., snimila Jozefina Dautbegović
Lucija Aleksić u svojoj radnoj sobi u vrijeme razgovora za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 27. lipnja 2005., snimila Jozefina Dautbegović
Lucija Aleksić u svojoj radnoj sobi u vrijeme razgovora za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 27. lipnja 2005., snimila Jozefina Dautbegović
Lucija Aleksić na drugoj retrospektivnoj izložbi Đ. Pulitike u Umjetničkoj galeriji u Dubrovniku (nije datirano)
Lucija Aleksić na drugoj retrospektivnoj izložbi Đ. Pulitike u Umjetničkoj galeriji u Dubrovniku (nije datirano)
Lucija Aleksić na dan mature 19. lipnja 1958.
Lucija Aleksić na dan mature 19. lipnja 1958.
Lucija Aleksić u svojoj radnoj sobi u vrijeme razgovora za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 27. lipnja 2005., snimila Jozefina Dautbegović
Lucija Aleksić u svojoj radnoj sobi u vrijeme razgovora za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 27. lipnja 2005., snimila Jozefina Dautbegović
Lucija Aleksić kao petogodišnja dvojčica; snimljeno 1945.
Lucija Aleksić kao petogodišnja dvojčica; snimljeno 1945.