Obilazak R. Benčića, Wedhorn Dika, Daina Glavočić, Rijeka, 2004,
Obilazak R. Benčića, Wedhorn Dika, Daina Glavočić, Rijeka, 2004,
	Obilazak R. Benčića, Wedhorn Dika, Daina Glavočić, Rijeka, 2004,
Obilazak R. Benčića, Wedhorn Dika, Daina Glavočić, Rijeka, 2004,
Školski sat, 50 godina Hrvatskog muzejskog društva, Izvršni odbor: Vjekoslava Sobol, D.G., Željko Laszlo, Nada Vrkljan, Ivan Novač, Dubravka Osrečki Jakelić, Klara Buršić, Anita Jašić, Vesna Delić-Gozze, Sonja Božek, Žarka Vujić, 21.9.2001.
Školski sat, 50 godina Hrvatskog muzejskog društva, Izvršni odbor: Vjekoslava Sobol, D.G., Željko Laszlo, Nada Vrkljan, Ivan Novač, Dubravka Osrečki Jakelić, Klara Buršić, Anita Jašić, Vesna Delić-Gozze, Sonja Božek, Žarka Vujić, 21.9.2001.
IV kongres Pro torpedo, Rijeka, posjeta V. Lencu i Galebu; IV kongres Pro torpedo; Daina Glavočić, Nana Palinić, Željka Čorak, Rhea Ivanuš
IV kongres Pro torpedo, Rijeka, posjeta V. Lencu i Galebu; IV kongres Pro torpedo; Daina Glavočić, Nana Palinić, Željka Čorak, Rhea Ivanuš
Daina i Marin Glavočić, 2005.
Daina i Marin Glavočić, 2005.
"Štafeta snova" PK Primorja, Mirna Rubeša, Daina Baumann, Spomenka Radovanović i Nina Sabol, 1964/65