Arheološko istraživanje u Novoj Bukovici 1999.g., Maja Gregl i Dragica Šuvak
Arheološko istraživanje u Novoj Bukovici 1999.g., Maja Gregl i Dragica Šuvak
Arheološko istraživanje u Novoj Bukovici 1999.g., Maja Gregl i Dragica Šuvak
Arheološko istraživanje u Novoj Bukovici 1999.g., Maja Gregl i Dragica Šuvak
Dragica Šuvak u stalnom postavu Zavičajnog muzeja Slatina, 17.6.2016.
Dragica Šuvak u stalnom postavu Zavičajnog muzeja Slatina, 17.6.2016.
Drafica Draganić, etnologica i bivša ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica, Dragica Šuvak, dr.sc. Tihana Petrović Leš (stoji) i Zdenka Lechner
Drafica Draganić, etnologica i bivša ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica, Dragica Šuvak, dr.sc. Tihana Petrović Leš (stoji) i Zdenka Lechner
Milko Kelemen i Dragica Šuvak
Milko Kelemen i Dragica Šuvak
Arheološko istraživanje u Novoj Bukovici, dr.sc.Kornelija Minicheriter, Institut za Arheologiju, dr.sc.Saša Kovačević, Institut za arheologiju i Daniel Zec
Arheološko istraživanje u Novoj Bukovici, dr.sc.Kornelija Minicheriter, Institut za Arheologiju, dr.sc.Saša Kovačević, Institut za arheologiju i Daniel Zec
Muzejska olimpijada u Vinkovcima, Dragica Šuvak i Dragan Bačmaga, djelatnici Zavičajnog muzeja Slatine
Muzejska olimpijada u Vinkovcima, Dragica Šuvak i Dragan Bačmaga, djelatnici Zavičajnog muzeja Slatine