Ružica Drechsler-Bižić u svome domu; snimljeno 12. travnja 2002., snimila Jozefina Dautbegović
Ružica Drechsler-Bižić u svome domu; snimljeno 12. travnja 2002., snimila Jozefina Dautbegović
Ružica Drechsler-Bižić u svome domu; snimljeno 12. travnja 2002., snimila Jozefina Dautbegović
Ružica Drechsler-Bižić u svome domu; snimljeno 12. travnja 2002., snimila Jozefina Dautbegović
Ružica Drechsler-Bižić u svome domu, snimljeno 12. travnja 2002., snimila Jozefina Dautbegović
Ružica Drechsler-Bižić u svome domu, snimljeno 12. travnja 2002., snimila Jozefina Dautbegović
Iz obiteljskog albuma; Ružica Drechsler (Bižić) u dobi od tri godine, snimljeno 1924. ili 1925.
Iz obiteljskog albuma; Ružica Drechsler (Bižić) u dobi od tri godine, snimljeno 1924. ili 1925.
Ružica Drechsler-Bižić na arheološkom lokalitetu u Prozoru, u Lici; snimljeno 1971.
Ružica Drechsler-Bižić na arheološkom lokalitetu u Prozoru, u Lici; snimljeno 1971.
Ružica Drechsler-Bižić (sa šeširom na glavi) i kolega Ivan  Šarić (stoji iza nje) iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture s radnicima koji su pomagali u iskopavanju na terenu u Lici 1970.
Ružica Drechsler-Bižić (sa šeširom na glavi) i kolega Ivan Šarić (stoji iza nje) iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture s radnicima koji su pomagali u iskopavanju na terenu u Lici 1970.