Kata Šutalo u svome domu u Zagrebu za vrijeme razgovora za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 9. ožujka 2005., snimila Jozefina Dautbegović
Kata Šutalo u svome domu u Zagrebu za vrijeme razgovora za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 9. ožujka 2005., snimila Jozefina Dautbegović
Kata Šutalo u svome domu u Zagrebu za vrijeme razgovora za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 9. ožujka 2005., snimila Jozefina Dautbegović
Kata Šutalo u svome domu u Zagrebu za vrijeme razgovora za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 9. ožujka 2005., snimila Jozefina Dautbegović
Kata Šutalo popunjava upitnik za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 9. ožujka 2005., snimila Jozefina Dautbegović
Kata Šutalo popunjava upitnik za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 9. ožujka 2005., snimila Jozefina Dautbegović
Kata Šutalo s kolegama na slavlju Božića u HPT-u 2000. godine
Kata Šutalo s kolegama na slavlju Božića u HPT-u 2000. godine
Kata Šutalo sa suprugom i djecom u šetnji Kutinom; nije datirano
Kata Šutalo sa suprugom i djecom u šetnji Kutinom; nije datirano
Kata Šutalo u stalnom postavu HPT muzeja; snimljeno 21. ožujka 2000.
Kata Šutalo u stalnom postavu HPT muzeja; snimljeno 21. ožujka 2000.