HR | EN
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6

Međunarodni dan muzeja – Novi izazovi za muzejsku struku

Uz Međunarodni dan muzeja u ponedjeljak 20. svibnja u 11 sati u Muzeju Mimara održat će se panel pod nazivom „Međunarodni dan muzeja - Novi izazovi za muzejsku struku“ na kojem će glavni izlagač biti predsjednica ICOM-a, dr. sc. Suay Aksoy.

Slično kao u međunarodnom i u nacionalnom se okruženju sve intenzivnije promišlja (redefinirana) uloga muzeja u razvoju društva. Recentne izmjene legislative u Republici Hrvatskoj u značajnoj mjeri odraz su globalnih promjena koje se događaju u muzejskom sektoru te se ovim programom želi, upravo za Međunarodni dan muzeja, aktualizirati navedene teme kroz stručni panel u suradnji s Međunarodnim savjetom za muzeje, njegovim središnjim uredom u Parizu, kako bi muzejski profesionalci u Hrvatskoj imali mogućnost upoznati se i prodiskutirati trendove i promišljanjima povezane s globalnom raspravom o novoj definicija muzejske institucije.

Iznimno nam je zadovoljstvo da će glavna gošća panela biti Predsjednica ICOM-a, dr. sc. Suay Aksoy koja će unutar plenarnog izlaganja predstaviti inicijative svjetske muzejske organizacije vezane uz sudjelovanje na izradi preporuka UNESCO-a za muzejsku djelatnost, kao i pri izradi OECD vodiča za muzeje u kome se razmatraju učinci kulture na razvoj. Predsjednica ICOM-a osvrnut će se i na spomenuti proces izrade nove globalne definicije muzeja.

Panel „Međunarodni dan muzeja - Novi izazovi za muzejsku struku“ je definiran kao participativni s ključnim/uvodnim izlaganjem predsjednice ICOM-a koje će se održati na engleskom jeziku, kraćih intervencija predstavnika Ministarstva kulture RH, ICOM Hrvatska, Muzejskog dokumentacijskog centra i ICOM regionalne alijanse za Jugoistočnu Europu te otvorenom diskusijom izlagača i sudionika oko svih adresiranih, aktualnih tema glede uloge muzeja u razvoju suvremenog društva.

Panel u povodu međunarodnog dana muzeja organizirali su ICOM Hrvatska (Darko Babić, predsjednik), ICOM regionalna alijansa Jugoistočne Europe (Goranka Horjan, predsjednica) i Muzejski dokumentacijski centar (Maja Kocijan, ravnateljica).


 

MDC – Radionica „Uvod u muzejsko nakladništvo“

Nakon održanih deset različitih tematskih radionica iz edukativnoga ciklusa Kako objaviti dobru muzejsku knjigu, od kojih su četiri popraćene i priručnicima iz istoimene edicije (o muzejskim katalozima; o publikacijama za djecu i mlade; o elektroničkim publikacijama; o publikacijama za osobe s invaliditetom), Muzejski dokumentacijski centar organizira prvu regionalnu radionicu koja će se za muzealce održati izvan grada Zagreba. Prateći sugestije zainteresirane muzejske zajednice, održavanje edukativnih radionica u pojedinim regijama omogućilo bi većem broju zainteresiranih polaznika upoznavanje s izabranim temama iz muzejskoga nakladništva, stjecanje novih znanja i vještina kao i konstruktivnu raspravu o pojedinim praktičnim ili teorijskim pitanjima.

Prva regionalna edukativna radionica u 2019. godini održat će se 20. svibnja 2019. godine s početkom u 10 sati za muzejske djelatnike muzeja i galerija Slavonije, Baranje i Srijema u Zavičajnom muzeju Našice. Radionica s naslovom Uvod u muzejsko nakladništvo obuhvatit će aktualnu tematiku iz muzejskoga nakladništva koja je evaluacijom polaznika izabrana kao najkorisnija za uvod u praktični rad muzeja. Stoga će se u četiri izlaganja predstaviti tema o osnovnim vrstama muzejskih publikacija s posebnim osvrtom na kataloge i muzejske vodiče kao i njihove vrste te formalne i sadržajne značajke; drugom će se temom naglasiti odgojno-obrazovna uloga muzeja koja se ostvaruje kroz različite oblike tiskanih i elektroničkih publikacija ovisno o uzrastu i interesima publike kojoj su namijenjene; trećim će se izlaganjem predstaviti najnoviji izložbeno-izdavački projekti za osobe s invaliditetom te na koncu vrlo aktualna tematika autorskopravnih pitanja vezanih uz tiskane i elektroničke muzejske publikacije.

Radionica je namijenjena svim zainteresiranim muzejskim djelatnicima, posebice onima koji se bave izdavačkom djelatnošću muzeja. Sudjelovanje na radionici je besplatno, ali ga treba prijaviti popunjavanjem prijavnice najkasnije do 15. svibnja 2019. (Obrazac za prijavu (.pdf)).

Svi će polaznici dobiti potvrdu o pohađanju radionice. Mole se polaznici radionice da pripreme pitanja i primjere iz muzejske prakse o kojima će se razgovarati u zaključnom dijelu radionice.

Predavači:

Renata Brezinščak, muzejski pedagog savjetnik (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)
mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić, knjižničarska savjetnica (MDC, Zagreb)
mr. sc. Željka Sušić, muzejski pedagog savjetnik (Tiflološki muzej, Zagreb)
Annemari Štimac, dipl. Bibl. (Knjižnice grada Zagreba, Knjižnica Vladimir Nazor)

Detaljnije informacije o predavačima i programu radionice možete pogledati na mrežnim stranicama MDC-a.


 

Gradski muzej Varaždin – otvorena izložba „Povratak u Vojnu krajinu“

Značaj Vojne krajine za povijesni razvoj Hrvatske i zaustavljanje prodora osmanske vojske u Europu, uloga Varaždinskog generalata u organizaciji obrane Hrvatskog Kraljevstva te specifičan gerilski način ratovanja krajišnika - tema je izložbe „Povratak u Vojnu krajinu“ otvorene prošli mjesec u palači Herzer Gradskog muzeja Varaždin.

Riječ je o suvremenoj reinterpretaciji izložbe „Vojna krajina“ održanoj 1981. godine u Hrvatskom povijesnom muzeju, a prema riječima autorice izložbene koncepcije muzejske savjetnice Spomenke Težak glavni cilj izložbe je „promidžba spoznaja o razvoju i značaju Vojne krajine za nacionalnu i europsku povijest, ukazivanje na ulogu Vojne krajine u izgradnji Habsburške Monarhije te upozoravanje na problematiku dostupnosti građe o Vojnoj krajini i stanje očuvanosti tog dijela kulturne baštine.“

Radi cjelovitijeg prikaza teme na izložbi je zastupljena građa iz nekoliko hrvatskih i inozemnih baštinskih ustanova - Gradskog muzeja Varaždin, Hrvatskog povijesnog muzeja, Hrvatskog državnog arhiva, Dvora Trakošćan, Hrvatskog školskog muzeja, Zavičajnog muzeja Stjepan Gruber, Posudionice i radionice narodnih nošnji iz Zagreba, Landeszeughausa iz Graza, Austrijskog državnog arhiva te Dolenjskog muzeja. Više od 240 izložaka popraćenih multimedijom prikazuje fenomen vojno – krajiške povijesti kroz pet tematskih cjelina. Nakon prve cjeline pod nazivom „Osmanski prodori na teritorij Hrvatske“ slijedi „Vojna krajina kapetanijskog tipa“, koja obuhvaća razdoblje od početka 16. st. do sredine 18. st. Trećom temom „Vojna krajina pukovnijskog tipa“ obuhvaćeno je razdoblje od sredine 18. st. do 1881. godine i ponovnog ujedinjenja s maticom zemljom. Četvrta cjelina bavi se svakodnevnim životom Vojne krajine kroz privredu, školstvo i povijest svakodnevice, a izložbu zaključuje tema „Sjedinjenje Vojne krajine s građanskom Hrvatskom“.

Izloženo je mnoštvo povijesnih dokumenata, zemljovida i ilustracija vezanih uz organizaciju vojno-obrambenog pojasa usmjerenog protiv Osmanlija poput drvoreza Hansa Burgkmaira koji prikazuje borbu s Osmanlijama 1493. godine kada je velika osmanska vojska predvođena bosanskim sandžak-begom Jakub-pašom provalila preko Hrvatske u Kranjsku i Štajersku ili Vlaških statuta kojima je Ferdinad II. podijelio povlastice i zajamčio autonomiju vlaškoj zajednici naseljenoj između Save i Drave. Zanimljiv je i Mercatorov zemljovid Slavonije, Hrvatske, Bosne i dijela Dalmacije, prvi put objavljen 1589. g. u nizozemskim atlasima.

Posjetitelji mogu vidjeti brojnu vojnu opremu i uniforme krajiških vojnika – mač Panzerstecher iskovan u Solingenu koji je služio za probijanje pancira, arkebuzu iz 16. stoljeća, jednu od prvih vrsta streljačkoga ručnoga vatrenog oružja koju su koristili lako pješaštvo i konjanici arkebuziri, jednocijevnu bedemsku pušku Charleville iskovanu u Liegeu početkom 19. stoljeća kao i bojne vile koje su koristile pomoćne postrojbe i seljaci u nedostatku bojnog koplja.

Izložena je zastava husarskog eskadrona karlovačke pukovnije oblika lastavičjeg repa čiji avers sadrži dvoglavog carskog orla koji na prsima nosi štit s prikazom grbova Franje Stjepana i Marije Terezije, a pažnju privlači i osmansko hladno oružje i oklop – refleksni luk napravljen od drvenih i koštanih lamela, pancirni haljetak teškog osmanskog konjanika spahije, nadžak iz 17. st. koji je konjanicima služio za obaranje protivnika i probijanje oklopa te osmansko konjaničko koplje s dugim trobridnim čeličnim bodilom.

Izložba se može razgledati u palači Herzer u Varaždinu do 7. srpnja 2019. godine. (Ivan Guberina)

 

Izvor: Arhiva GMV, HPM i HDA


 

Izložba – „Kako Lipa pamti - 75 godina sjećanja na stradanje“

U Memorijalnom centru Lipa pamti povodom sedamdeset pete obljetnice masakra nacističkog i fašističkog okupatora nad stanovništvom sela Lipa otvorena je izložba “Kako Lipa pamti – 75 godina sjećanja na stradanje” koja predstavlja povijest Lipe od Drugog svjetskog rata pa do danas, prikazujući fotografsku i dokumentarnu građu te individualna svjedočanstva Lipljana.

Proteklih 75 godina datum 30. travnja činio je okosnicu kolektivne memorije vezane uz Lipu, sažetu u sintagmi “Lipa pamti” koja se odnosi na pokolj počinjen od strane nacista i fašista koji su 30. travnja 1944. godine u Lipi ubili 269 stanovnika, uglavnom žene, djecu i starce, te čitavo selo spalili.

Iz godine u godinu, na dan 30. travnja, Lipa se prisjeća gubitaka te promišlja o njihovom značenju za našu egzistenciju danas. Sedamdeset i peta godišnjica postojanja jedne kolektivne memorije dobar je trenutak za promišljanje o načinima njena očuvanja i postavljanje pitanja „kako Lipa pamti?“. Uz spoznaju da čak i sjećanje ima svoju povijest, izložba polazi od “živih” sjećanja preživjelih Lipljana te prati njihovo prenošenje na buduća pokoljenja, od prvih poslijeratnih godina kada su komemorativni običaji u Lipi bili veoma intimni, spontani i usmjereni na preživjele mještane do postupne transformacije u komemorativna događanja koja su javna, masovna i od značenja za znatno širu zajednicu.

Objedinjena su individualna i kolektivna sjećanja, privatna i javna građa - fotografije iz Državnih arhiva (Zagreb, Rijeka) i Konzervatorskog zavoda iz Rijeke, ali i iz obiteljskih albuma - arhivska građa Fonda za obnovu Lipe, starog Spomen muzeja u Lipi te Mjesnog odbora Lipa kao i protokoli starih komemoracija koji su se sačuvali u domovima samih Lipljana. Prikazana je i bogata periodička građa, posebice iz druge polovice 60-ih godina prošlog stoljeća kada je građanstvo Općina Rijeke i Opatije izdvajalo vlastita sredstva za otvaranje starog Spomen muzeja, obnovu Lipe te njeno pretvaranje u spomen područje.

Postav izložbe tematizira nositelje sjećanja - spomenike, muzeje, običaje, rituale i komemorativne prakse koji su se kroz vrijeme u Lipi mijenjale. Govori o običnim drvenim daskama s rukom ispisanim porukama kao o prvim spomen-obilježjima, ali i jednim mogućim u vremenu poslijeratne neimaštine. Potom i o prvom spomeniku trajnijeg karaktera kojeg Lipljani podižu tek 1953. godine novcem kojeg su prikupili organiziranjem seoskih plesova, kao i o pločama tog spomenika koje narednih 30 godina zjape prazne jer je proces popisivanja stradalih Lipljana bio iznimno dugotrajan i težak. Govori i o otvaranju, zatvaranju te ponovnom otvaranju Spomen muzeja Lipe te o neobičnim “posjetima zatvorenom muzeju” kada lokalna zajednica na vlastitu inicijativu muzej održava i otvara zainteresiranim posjetiteljima i onda kad je on formalno zatvoren.

Kroz individualna svjedočanstva izložba predstavlja stvaratelje lipljanske memorije, preživjele i njihove potomke, ali i povjesničare, kustose, književnike, novinare i sve one koji su smatrali nužnim o tragediji Lipe pričati.

Tako posjetitelji mogu vidjeti pozdravni govor kojim je Katica Juričić Kvartirka dočekala pedesetak žena Opatije i Lovrana pri posjetu Lipi 4. ožujka 1969.:

Cijenjene drugarice i gosti! U ime žena i mještana Lipe pozdravljam Vas i želim dobrodošlicu. Čast mi je da Vas upoznam s događajem koji se desio prije 25 godina u ovom mjestu tj. u ovoj kući. U ovoj kući sam ja rođena i živjela 38 godina. U ovu kuću je neprijatelj onog kobnog 30. aprila 1944. godine strpao skoro sve Lipljane, te ih svih postrijeljao i spalio. Na mjestu moje nekadašnje kuće diže se svima njima na vječnu slavu i sjećanje ovaj spomenik i svima nama preživjelima na ponos. Neka im bude vječna slava!

(Blaženka Maričić, "Žene Lipe toplo dočekale žene Opatije i Lovrana", Novi list, 5.03.1969.)

Toj tragičnoj epizodi iz novije hrvatske povijesti svjedočio je i književnik Viktor Car Emin koji je kao mladić 1891. godine radio kao učitelj u lipljanskoj pučkoj školi. Za petu obljetnicu stradanja, Car Emin za Riječki list piše o stradanju te u žrtvama lipljanskog pokolja prepoznaje svoje nekadašnje učenike i njihove potomke:

I ta su djeca unučad onih mojih negdašnjih učenika i učenica, što su me u one daleke dane gledali onim svojim velikim, živim i bistrim očima, dok sam im pričao stvari, što su im ugadjale. A sada su evo i mnogi od njih ujedno sa svojim sinovima i kćerima i sa najmladjom unučadi – hrpa ugljena.

(Viktor Car Emin, "O petoj godišnjici pogibije mučeničkog sela Lipe", Riječki list, 30.04.1949.)

Izložba ostaje otvorena do 15. svibnja 2019. (Vana Gović, autorica izložbe i viša kustosica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka)

 

Izvor: Lipa pamti


 

Koralj izvađen iz mora – dodir prirode i umjetnosti

U prostorijama Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u srijedu 27. ožujka predstavljen je katalog izložbe Koralj izvađen iz mora, koja se u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju može razgledati do 30. lipnja 2019. godine. Autorice publikacije i same izložbe, više kustosice Nedeljka Prlj Šimić i Katarina Krizmanić te muzejska savjetnica Irena Grbac obradile su temu koralja iz nekoliko različitih perspektiva. Opisujući primarno prirodoslovne značajke raznovrsnih fosilnih i živućih koralja, čitateljima otkrivaju širu društvenu i kulturnu vrijednost koralja stavljajući ih u kontekst umjetnosti i kulturne baštine.

U prvom dijelu teksta pojašnjene su osnovne karakteristike koralja, njihova građa i kompleksnost različitih vrsta, rodova, porodica, redova i podrazreda, kao i način života i razmnožavanja ovih jedinstvenih životinja. Autorice izdvajaju zanimljivost vezanu za njihovo latinsko ime Anthoza, u prijevodu "cvjetajuća životinja" (izvedeno od grčke riječi anthos = cvijet i zōia = životinje), koje svjedoči činjenici da su koralji smatrani biljkama sve do prve polovice 18. stoljeća kada ih znanstvenici svrstavaju u carstvo životinja. Naredni dio teksta donosi pregled geološke prošlosti koralja i koraljnih grebena čija se starost najstarijih otkrivenih naslaga procjenjuje na "cca 550 milijuna godina", opisuje današnje stanje koraljnih grebena u svijetu i upozorava na njihovu ranjivu budućnost. Globalni problem izbjeljivanja koralja, točnije njihovog odumiranja, zorno je prikazan na primjeru australskog Velikog koraljnog grebena, "najveće žive strukture na svijetu i jedine vidljive iz svemira" kojoj posredstvom ljudske aktivnosti i klimatskih promjena prijeti uništenje.

Druga tekstualna cjelina proučava koralje kao šire kulturne simbole u različitim vjerovanjima i kao ponavljajući motiv u raznovrsnim granama umjetnosti. Autorice koralje povezuju sa starim Egipćanima, Grcima i Rimljanima koji su koraljima ukrašavali zidove svojih palača, vaze i nakit. Zbog svoje ljepote i tajanstvenosti, oduvijek su posebno cijenjeni bili crveni koralji. Spominju se u svetim knjigama, a prema nekim vjerovanjima imali su i magična svojstva, štitili od zlih uroka, liječili reumatizam i artritis, poboljšavali zdravlje srca i kostiju. Posebno poglavlje posvećeno je koraljarstvu u Hrvatskoj i tradiciji izrade nakita na otoku Zlarinu. U katalogu su, između ostalog, prikazane ogrlice, narukvice i naušnice izrađene od koralja, ukrašeni broševi, džepni satovi, torbice, bogato ukrašena plemićka odora na portretu grofa Pejačevića iz 1903. godine (djelo Vlahe Bukovca) i kabinetski ormarić optočen koraljima iz 17. stoljeća. Koralji su u kulturnom životu prisutni i kao literarna inspiracija. Autorice izdvajaju naslov zbirke pjesama Vladimira Nazora Niz od koralja, naslov knjige Koraljna vrata Pavla Pavličića, a posebno ističu da je "sam naslov izložbe nastao igrom riječi nadahnutom nazivom zbirke pjesama Koralj vraćen moru poznate hrvatske pjesnikinje Vesne Parun, rođene na otoku Zlarinu, hrvatskom sinonimu za koralje i koraljarstvo".

Završni dio kataloga sadrži kataloški popis 192 izloška s nazivima na hrvatskome i latinskom jeziku, podatkom o nalazištu, nazivu muzejske zbirke i popratnim ilustracijama u boji. Izloženi koralji prezentirani u ovom katalogu dio su zbirke Geološko-paleontološkog odjela Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, dok su ostali predmeti posuđeni iz drugih hrvatskih muzeja i ustanova. Katalog sadrži popis literature i mnogobrojne ilustracije koje prate tekst i obogaćuju doživljaj čitatelju i posjetitelju ove zanimljive izložbe. (Vladimir Cerovac)

ŠIMIĆ, Nediljka Prlj
Koralj izvađen iz mora : izložba : [Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, 18. prosinca 2018. -
30. lipnja 2019.] / [autorice teksta Nediljka Prlj Šimić, Katarina Krizmanić, Irena Grbac ;
fotografije u katalogu i na izložbi Nives Borčić et al.].- Zagreb : Hrvatski prirodoslovni muzej,
2018.- 96 str. : ilustr. u boji ; 27 cm
Literatura.
ISBN 978-953-6645-86-2
1. Krizmanić, Katarina
2. Grbac, Irena


 

London – Stanley Kubrick u Muzeju dizajna

Izložba posvećena Stanleyu Kubricku, jednom od najkarizmatičnijih i najzanimljivijih redatelja u povijesti filma poznatom po razotkrivanju izopačenosti naše civilizacije, ludila „elitnih“ članova društva te apsurdnosti i suludosti ratnih sukoba, otvorena je krajem mjeseca u Muzeju dizajna u Londonu pod nazivom "Stanley Kubrick: Exhibition".

Stanley Kubrick bio je američki filmski redatelj, scenarist i producent koji je većinu svojih filmova snimio u Engleskoj. Njegovi najbliži suradnici opisali su ga kao „nemilosrdnog autokrata, perfekcionista sa zločestim smislom za humor i genijalca koji je volio pomicati granice“, a u svojoj pedesetogodišnjoj karijeri snimio je 13 dugometražnih filmova od kojih su mnogi smatrani klasicima poput “Lolite” (1962.), “2001.: Odiseje u svemiru” (1968.), „Isijavanja” (1980) ili “Full Metal Jacketa” (1987.). Direktor Muzeja dizajna i autor izložbe Deyan Sudjić rekao je na otvorenju kako su povodom obilježavanja 20. godišnjice Kubrickove smrti željeli oživjeti njegove najpoznatije filmove i pružiti publici „pogled iznutra“ u Kubrickov cjeloviti filmski kreativni proces – od dizajna kostima i izrade scenskih rekvizita do snimanja, rasvjete, montaže i režije.

Preko sedamsto izložaka – kostima, filmskih postera, fotografija sa snimanja, intervjua i izbačenih scena prava su poslastica za sve Kubrickove fanove. Izložene su haljine koje su nosile Gradyeve kćeri u „Isijavanju“, erotski namještaj iz Korova Milk Bara iz „Paklene naranče“ (1971.), kaciga Born-to-Kill koju je nosio Private Joker u Full Metal Jacketu, kostimi iz povijesne drame “Barry Lyndon” (1975.) te model centrifugalnog stroja koji se koristio u “2001 Odiseji u svemiru”. Među izlošcima su se našli i skečevi „ratne sobe“ koje je izradio Ken Adam za „Dr. Strangelove“ (1964)., remek-djelo političke satire u kojem poludjeli američki general Jack D. Ripper naređuje vojnim zrakoplovima nuklearni napad na Sovjetski Savez, a izložene su i jezive venecijanske maske korištene u scenama orgija iz posljednjeg Kubrickovog filma "Eyes Wide shut" (1999.) u kojemu su glumili Tom Cruise i Nicole Kidman.

Šetnjom kroz tematske sobe koje rekreiraju najpoznatije scene iz Kubrickovih filmova posjetitelji otkrivaju niz nepoznatih detalja s filmskih setova poput epizode sa snimanja „Dr. Strangelovea“ u kojoj su pripadnici američke vojske šokirani autentičnošću avionskih interijera prijetili Kubricku istragom FBI-ja zbog sumnje na špijunažu ili podatka da je za potrebe transformacije plinarskih postrojenja u Becktonu u Vijetnamski grad Hue uvezeno dvjesto živih palmi iz Španjolske i sto tisuća plastičnih egzotičnih biljaka iz Hong Konga. Izložba završava replikom Earthlight Rooma iz vjerojatno najvažnijeg SF filma u povijesti - „2001.: Odiseje u svemiru“, u kojoj su izloženi kostimi čovjekolikih majmuna koji se u uvodnoj „zori čovjeka“ susreću s misterioznim crnim monolitom.

Izložba se može pogledati u londonskom Muzeju dizajna do 15. rujna 2019. godine. (I.G.)

 

Izvor: Design Museum


 

Impressum

Vijesti iz svijeta muzeja - elektronički dvotjednik, ISSN 2459-8690

Glavni urednik: Ivan Guberina Uredništvo: Maja Kocijan, Iva Validžija, Ivan Guberina Grafički urednik: Denis Bučar

Izdavač: Muzejski dokumentacijski centar | Ilica 44 | 10000 Zagreb | 01 4847 897 | info@mdc.hr | www.mdc.hr