HR | EN

PROGRAM: PRVI DAN DAN | DRUGI DAN

vrijeme održavanja 25. i 26. listopada 2017.
mjesto održavanja Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17, Zagreb
organizacija Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44/II, Zagreb
T: + 385 1 48 47 897 | F: + 385 1 48 47 913 | www.mdc.hr | info@mdc.hr

PRVI DAN

   8.30 – 9.00

Registracija

   9.00 – 9.15

Pozdravna riječ Maje Kocijan,
ravnateljice Muzejskog dokumentacijskog centra

UVODNA IZLAGANJA

   9.15 – 9.30

Niz pitanja vezanih za definiciju pojma fotografska baština

Željko Koščević

   9.30 – 9.45

Što je fotografija

dr.sc. Hrvoje Gržina

MUZEOLOŠKA ULOGA I MJESTO FOTOGRAFIJE U MUZEJU. FOTOGRAFIJA KAO MUZEJSKI PREDMET...
ZBIRKE FOTOGRAFIJA

moderatorica: mr.sc. Dubravka Osrečki Jakelić

  9.45 – 10.00

Carte de Visite iz Zbirke fotografija i fotoalbuma Muzeja grada Koprivnice

Draženka Jalšić Ernečić

10.00 – 10.15

Fotografska baština Virovitice

Dubravka Sabolić 

10.15 – 10.30

Fotografska baština iz ostavštine grofovske obitelji Normann u Muzeju Valpovštine

Mirjana Paušak

 

10.30 – 10.45

Obitelj Bombelles na fotografijama albuma Gradskog muzeja Varaždin

Dina Missoni

10.45 – 11.00

Albumi austrougarskog hidrozrakoplovstva u fundusu Hrvatskog pomorskog muzeja Split

Petra Blažević

11.00 – 11.15

pauza

11.15 – 11.30

Umjetnička fotografija u Zbirci fotografija i fotografske opreme Muzeja grada Rijeke

Sabrina Žigo

11.30 – 11.45

Zbirka Fotografska tehnika u Tehničkom muzeju 'Nikola Tesla'

Krešimir Bašić

11.45 – 12.00

Industrijska fotografija – svijet rada i proizvodnje

Lana Skuljan Bilić

12.00 – 12.15

Arhiv fotografija u Konzervatorskom odjelu u Splitu: prilog istraživanju kulturne baštine i povijesti fotografije u Hrvatskoj

dr. sc. Sandi Bulimbašić

12.15 – 12.30

Zbirka kao izvor socijalne povijesti

dr. sc. Neven Budak

12.30 – 13.00

razgovor s izlagačima prethodne dvije tematske cjeline

13.00 – 14.00

ručak (Baunet, 2. kat)

IZLAGANJE FOTOGRAFIJE: ISTRAŽIVANJE FOTOGRAFSKE BAŠTINE KAO FRAGMENTA ILI TEME STALNOG POSTAVA ILI POVREMENIH IZLOŽABA
moderatorica: Iva Prosoli

14.00 – 14.15

Fotografija u funkciji eksponata stalnog postava Kulturnopovijesnog odjela Gradskog muzeja Varaždin, kao izvor podataka i kao autentični dokument vremena

Ljerka Šimunić

14.15 – 14.30

Fotografija kao povijesni dokument, fotografska građa o Koncentracijskom logoru Jasenovac koja se čuva u ustanovama na području RH. Valorizacija i izbor za stalni postav Memorijalnog muzeja u Jasenovcu; egzaktni primjeri

Nataša Mataušić

 

14.30 – 14.45

Fotografije Domovinskog rata u Hrvatskom povijesnom muzeju

Ivica Nevešćanin

14.45 – 15.00

Uloga fotografije u transmisiji pamćenja: primjer Memorijalnog centra 'Lipa pamti'

Vana Gović

15.00 – 15.15

Ptičica, molim! Izlaganje fotografija u Gradskom muzeju Karlovac

mr. sc. Sanda Kočevar

15.15 – 15.30

O izložbi 'Zrcalo koje pamti: dagerotipije iz dubrovačkih zbirki'

Marina Filipović

15.30 – 15.45

Fotografije Osijeka kao muzejski predmeti i izvor informacija o izgledu i životu grada u 19. stoljeću

Grgur-Marko Ivanković

15.45 – 16.00

pauza

SKUPLJANJE FOTOGRAFIJA: OTKUPI I DONACIJE
moderatorica: Nataša Mataušić

16.00 – 16.15

Donacije i otkupi fotografija Gradskog muzeja Sisak od osnutka do danas; od pronalaska do inventariziranja

Ivica Valent

16.15 – 16.30

Akvizicija iz starih koprivničkih fotoateljea Karla Plajha i Ivana Šefa

Dražen Ernečić

16.30 – 16.45

Sprovod Stjepana Radića fotografskim objektivom Rudolfa Firšta

Petra Husain Pustaj

16.45 – 17.15

razgovor s izlagačima prethodne dvije tematske cjeline

RADIONICA
Prostor 'Ekstenzija'
Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17, Zagreb

17.30 – 18.30

Prepoznavanje povijesnih fotografskih procesa s osnovnim uputama za preventivnu zaštitu

voditelji: dr.sc. Hrvoje Gržina i Miljenko Smokvina

Tijekom malo manje od dvjesto godina postojanja, počevši od Niepceovih heliografija kao najstarijih primjeraka svjetlosnih zapisa, fotografija je doživjela niz promjena, neprestano se razvijajući u skladu s napretkom tehnologije. S tehničkim razvojem, praćenim pojavom novih materijala, stariji bi procesi postupno izlazili iz prakse i bili zamjenjivani novima, a sa svakim bi sljedećim korakom fotografija postajala dostupnija širemu krugu ljudi.
Tako snimke izrađene različitim fotografskim procesima danas možemo naći u brojnim muzejskim zbirkama, kao i u privatnom vlasništvu.
Njihovo je ispravno prepoznavanje, baš kao i znanje o osnovnim kemijskim i fizičkim obilježjima, prvi korak pri svakom daljnjem radu s tom vrstom muzejske građe, osobito želimo li je pravilno obrađivati i čuvati.
Praćenjem razvojnog tijeka i promjena u tehnologiji, na radionici će biti predstavljeni najvažniji procesi primjenjivani u izradi fotografija na prostoru Hrvatske, počevši od dagerotipije kao prvoga komercijalno iskoristivoga fotografskog procesa pa do postupaka izrade fotografija u boji kakvi su i danas u upotrebi i osnova su gotovo svih važnijih zbirki fotografija u zemlji.
Izlaganje će biti ilustrirano različitim primjerima iz privatnih referentnih zbirki fotografskih procesa u vlasništvu Miljenka Smokvine i Hrvoja Gržine.
Zahvaljujući firmi Crescat specijaliziranoj za nabavu materijala i opreme za restauratore, arhive, muzeje knjižnice i privatne firme dobit ćemo uvid u izbor materijala koji se mogu kod njih nabaviti, kao i odgovore na pitanja  koji se materijali najčešće koriste u zaštiti fotografija, razglednica ili na primjer staklenih negativa.

Ukoliko želite možete ponijeti i svoje primjerke fotografija, a svakako pripremite pitanja iz vaše prakse na koja vam naši predavači mogu dati odgovor i savjet.

Zbog ograničenog broja mjesta (oko 30) molimo vas da najkasnije do 24. listopada potvrdite dolazak na email ldrazin@mdc.hr

 

PROGRAM: PRVI DAN DAN | DRUGI DAN

vrijeme održavanja 25. i 26. listopada 2017.
mjesto održavanja Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17, Zagreb
organizacija Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44/II, Zagreb
T: + 385 1 48 47 897 | F: + 385 1 48 47 913 | www.mdc.hr | info@mdc.hr

DRUGI DAN

MUZEOLOŠKA ULOGA I MJESTO FOTOGRAFIJE U MUZEJU. FOTOGRAFIJA KAO DOKUMENTACIJSKI IZVOR . DOKUMENTARISTIČKE / KUSTOSKE PRAKSE: IZAZOVI, PROBLEMI

moderatorica: Tea Rihtar

9.00 –  9.15

Fotografija kao muzejski predmet ili dokumentacijski izvor... i sve između toga

Ivana Gržina

9.15  –    9.30

Zbirke fotografija Muzeja grada Zagreba – tranzicija s obzirom na suvremene potrebe

Iva Prosoli
mr. sc. Dubravka Zaninović Stančec

9.30 – 9.45

Fototeka Dokumentacijske službe Muzeja za umjetnost i obrt

Antonija Dejanović

9.45 – 10.00

Fototeka Galerije Antuna Augustinčića – muzejska intuicija i digitalizacijski standardi

mr.sc. Davorin Vujčić

 

10.00 – 10.15

Tako blizu, tako daleko – uloga fotografije u dokumentiranju performansa

Leila Topić

 

10.15 – 10.30

Na d(r)ugi pogled - povijest, stanje, perspektive Fototeke Muzejskog dokumentacijskog centra

Tea Rihtar

10.30  – 10.45

Mrtva fotografska baština

Darko Bavoljak

10.45  – 11.00

pauza

OSOBE – ISTRAŽIVAČI I TEORETIČARI FOTOGRAFIJE, FOTOGRAFI

moderatorica: dr.sc. Lovorka Magaš Bilandžić

11.00 –  11.15

Vladimir Tkalčić i fotografsko dokumentiranje baštine

mr.sc. Sanja Grković

11.15 –  11.30

Dragutin Gorjanović-Kramberger i fotodokumentacija ljudskih fosilnih ostataka

dr.sc. Davorka Radovčić

11.30 –  11.45

Suradnja umjetnika na primjeru fotografa Svetozara Prodanovića i kipara Ivana Meštrovića

Martina Bagatin
Lana Majdančić

11.45  – 12.00

Fotografi sudionici ratnih zbivanja

mr. sc. Rhea Silvija Ivanuš

12.00 –  12.15

Muzejski fotograf ili fotograf u muzeju: Vladimir Kostjuk i Muzej grada Koprivnice od 1959. do danas

Draženka Jalšić Ernečić

12.15 –  12.30

Oblici i sadržaji stručno-znanstvene obrade fotografija u Hrvatskoj

mr. sc. Dubravka Osrečki Jakelić

12.30 – 13.00

razgovor s izlagačima prethodne dvije tematske cjeline

13.00 – 14.00

ručak (Baunet, 2. kat)

IZAZOV U SUSRETU 'ANALOGNOG' SVIJETA I DIGITALNE PARADIGME. FOTOGRAFIJA U DIGITALNOM OKRUŽENJU. ONLINE IZVORI I BAZE.

DOSTUPNOST I PRETRAŽIVANJE – PRAKSE

moderator: dr.sc. Hrvoje Gržina

14.00 – 14.15

Zbirke fotografske dokumentacije Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture – od dokumentacije do prezentacije i promocije u virtualnom okružju

mr. sc. Anuška Deranja Crnokić
dr. sc. Goran Zlodi
mr. sc. Sanja Grković
Marija Jenić Pugelnik
Ivanka Maroević

14.15 – 14.30

Zbirka starije fotografije MUO-a u projektima digitalizacije

Dunja Nekić

14.30 – 14.45

Digitalizacija fotografske baštine u Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU: prednosti, nedostatci i perspektiva

Indira Šamec Flaschar

Ivana Gržina

14.45 – 15.00

Digitalizacija u službi vidljivosti i očuvanja Herbarijske zbirke Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja; CNHM

dr. sc. Suzana Buzjak

dr. sc. Zorana Sedlar

15.00 – 15.15

Dokumentarna fotografija u istraživanjima urbanog krajolika Hrvatske u drugoj polovici 20. stoljeća

Irena Šimić

15.15 – 15.30

Bogatstvo fotografije: mogućnost percepcije i dokumentarna vrijednost. Razmatranja o količini podataka i redundantnosti

Maro Grbić

15.30 – 15.45

razgovor s izlagačima prethodne tematske cjeline

 

15.45 – 16.00

pauza

 

FOTOGRAFIJA I IZDAVAČKA DJELATNOST. KORISNICI FOTOGRAFSKE BAŠTINE

moderatorica:  mr.sc. Snježana Radovanlija Mileusnić

16.00 – 16.15

Prijedlog za publiciranje vodiča po hrvatskim fotografskim zbirkama

Miljenko Smokvina

16.15 – 16.30

Važnost suradnje vlasnika obiteljskih arhiva i muzejskih ustanova na primjeru obiteljske arhive Ruže Klein Meštrović

Sabina Kaštelančić

16.30 – 16.45

Interakcija ili plodonosna razmjena informacija na relaciji zbirke Arhiv Tošo Dabac i korisnika građe

Marina Benažić
Renata Filčić

AUTORSKA PRAVA. PRAVNO REGULIRANJE KORIŠTENJA FOTOGRAFSKE BAŠTINE

16.45 – 17.00

Prava na autorskom djelu fotografije

Gorana Aralica Martinović

17.00 – 17.30

razgovor s izlagačima prethodnih tematskih cjelina

 

ZAVRŠNO IZLAGANJE

17.30 - 17.45

Fotografska baština u hrvatskim muzejima

Lada Dražin-Trbuljak