HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

ARHIV MUZEJA I GALERIJA HRVATSKE

Sadržava dokumente o povijesnom razvoju svih muzejskih ustanova u Republici Hrvatskoj, izvještaje o radu, programe rada i aktivnosti svakog muzeja i galerije, ankete, elaborate, dokumentaciju o suradnji sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu, kao i sa sredinom u kojoj djeluju. U Arhivu muzeja i galerija Hrvatske također su skupljeni podaci o stručnim seminarima, novim postavima u muzejima, obrađeni problemi inventiranja, konzerviranja i čuvanja muzejskog materijala, zabilježena izlaganja, nacrti postava izložaba, zapisani podaci o izdavačkoj djelatnosti, podaci o zgradama, preseljenjima, o renoviranjima, adaptacijama prostora u kojima su smješteni muzeji i galerije, prikupljeni ispisi iz registra te pisma i prijedlozi, zapisi o cjelokupnom javnom djelovanju svake ustanove i niz drugih dokumenata koji se odnose na osoblje muzeja i galerija, kao i na aktualnu muzeološku problematiku.

ARHIV DOMOVINSKOG RATA

U tom se arhivu čuvaju dokumenti tematski vezani za Domovinski rat (1991.-1995.), podaci o muzejskim i galerijskim ustanovama koje su bile na okupiranom području, o stanju muzejske i galerijske građe tijekom rata, evidencija o poduzetim mjerama zaštite baštine u skladu s međunarodnim konvencijama, podaci o krađama kulturnog blaga, izvješća istraživačkih misije ICOM-a, Vijeća Europe i UNESCO-a sastavljena o ratnim štetama na muzejskim zgradama i muzejskim predmetima, u suradnji s MDC-om kao i registar ratnih šteta na muzejima i galerijama u Hrvatskoj.

PERSONALNI ARHIV ZASLUŽNIH MUZEALACA

Osnovan je početkom 2002. kao dio Arhiva muzeja i galerija Hrvatske s ciljem skupljanja i čuvanja relevantnih podataka nastalih djelovanjem istaknutih pojedinaca u Republici Hrvatskoj koji su svojim radom i angažmanom pridonijeli usponu muzejske struke i afirmaciji sredine u kojoj su živjeli.
Skupljanjem podataka za Personalni arhiv obogaćuje se kulturna povijest Hrvatske, olakšava istraživački rad mlađim generacijama i stvara građa za buduće muzejske publikacije. Taj dio nematerijalne baštine ima istu vrijednost kao i drugo arhivsko gradivo i podliježe propisu o zaštiti kulturnih dobara.