HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Jasminka Ćus-Rukonić

Zvanje arheologinja
Stručno zvanje muzejska savjetnica
Polje djelovanja arheologija, topografija otoka Cresa i Lošinja
Uže polje djelovanja ranosrednjovjekovna i ranokršćanska arheologija, heraldika
Ustanove Creski muzej,
Arheološka zbirka Osor,
Lošinjski muzej
Jasminka Ćus-Rukonić rođena je u Splitu 1950. godine, ali odmah nakon rođenja seli s majkom u Zagreb, gdje pohađa osnovnu školu, te II. gimnaziju. Godine 1977. diplomirala je arheologiju i povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Kao arheologinja pripravnica zaposlila se 1978. godine u Creskome muzeju i Arheološkoj zbirci Osor, gdje je dvadeset i tri godine sama radila i vodila sve muzejske zbirke i podzbirke. Godine 1979. stekla je zvanje kustosice, 1989. zvanje više kustosice, a 1994. godine promaknuta je u zvanje muzejske savjetnice.
Od 2001. godine voditeljica je Creskog muzeja, Arheološke zbirke Osor i Lošinjskog muzeja pri Pučkome otvorenom učilištu Mali Lošinj. Od 2008. godine radi samo kao arheologinja, muzejska savetnica, pola radnog vremena u Creskome muzeju pri Pučkome otvorenom učilištu Mali Lošinj, a drugu polovicu radnog vremena odrađuje u Lošinjskome muzeju, i to uglavnom u Arheološkoj zbirci Osor.
Još od studentskih dana bila je sudionica brojnih arheoloških istraživanja u Podravini (Đelekovac) i Slavoniji (Novigrad Posavski i Vinkovci).
Također je sudjelovala u arheološkim istraživanjima i terenskim rekognosciranjima na lokalitetima Osora (objekt sv. Marije na groblju u Osoru, prapovijesna gradina Skulka, Pelginja, Pernata, Lubenica i mnoga druga), u zaštitnim arheološkim istraživanjima u Cresu, Velom Lošinju te u arheološkom istraživanju palače Arsan. Budući da je dugi niz godina radila sama, osim rada na terenu, stručno je obradila zbirke u Creskome muzeju, Arheološkoj zbirci Osor, Umjetničkoj zbirci Maloga Lošinja i Muzejsko-galerijskom prostoru Kula u Velom Lošinju. Autorica je i suautorica brojnih izložbenih projekata i stalnih postava na cresko-lošinjskom otočju, autorica scenarija za novi stalni postav Arheološke zbirke Osor, a s kolegama iz Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Rijeci istraživala je brojna arheološa nalazišta. U njezinoj je biografiji znatan broj tekstova, radovi su joj objavljivani u raznim stručnim i znanstvenim časopisimau Hrvatskoj i u inozemstvu.
Dva je mandata bila članica Izvršnog odbora Hrvatskoga muzejskog društva.

Napomena: podatci preuzeti iz anketnog upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i iz intervjua snimljenog 1. listopada 2008.

Fotogalerija

Iz knjižnice MDC-a