HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Jelena Borošak-Marijanović

Zvanje profesor povijesti i arheologije
Znanstveni stupanj mr. humanističkih znanosti
Stručno zvanje muzejska savjetnica
Polje djelovanja hrvatska povijest
Uže polje djelovanja hrvatska povijest 19. i prve polovice 20. stoljeća, veksilologija
Ustanove Hrvatski povijesni muzej
Jelena Borošak-Marijanović rođena je 1951. godine u Velikim Bastajima u okolici Daruvara. Gimnaziju je pohađala u Križevcima, a 1975. godine diplomirala je povijest i arheologiju na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Magistarski rad s temom „Doprinos Ivana Kukuljevića Sakcinskog i Društva za jugoslavensku povjesnicu i starine u očuvanju i znanstvenom utemeljenju istraživanja kulturne baštine“ obranila je 2007. godine.
U Povijesnome muzeju Hrvatske (danas Hrvatskome povijesnom muzeju) zaposlila se 1976. godine.
Na početku svojega radnog vijeka bila je zadužena za Zbirku zastava i Dokumentarnu zbirku I, a dugi niz godina sve do današnjih dana skrbila je o Zbirci zastava i zastavnih vrpca te Zbirci odora.
Zvanje višega kustosa stekla je 1988. godine, a zvanje muzejskoga savjetnika 1993. godine. Od 2003. godine matičar je za povijesne muzeje prve razine u okviru Vijeća za matičnu djelatnost.
Za vrijeme rada u Hrvatskome povijesnom muzeju uz stručnu obradu zbirki bila je autor niza povijesnih izložaba i popratnih kataloga s temama iz nacionalne povijesti 19. i 20. stoljeća.
Autorica je kataloga „Zastave kroz stoljeća: Zbirka zastava i zastavnih vrpca Hrvatskoga povijesnog muzeja“ iz 1996. godine u kojemu je obrađeno 120 zastava i više od 30 zastavnih vrpca iz fundusa Muzeja nastalih u razdoblju od 17. do 20. stoljeća.
Od 2007. godine dio je stručnoga tima koji radi na izradi muzeološke koncepcije stalnoga postava Hrvatskoga povijesnog muzeja za novi prostor u bivšoj Tvornici duhana Zagreb (Hrvatsko muzejsko vijeće prihvatilo je koncepciju na sjednici 17. srpnja 2012.).
Članica je Hrvatskoga grboslovnog i zastavoslovnog društva. Aktivno je sudjelovala na 20. međunarodnome veksilološkom kongresu u Stockholmu 2003., 22. međunarodnome veksilološkom kongresu u Berlinu 2007. te 24. međunarodnome veksilološkom kongresu u Washingtonu 2011. godine.

Napomena: Podaci preuzeti iz anketnoga upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i intervjua snimljenoga 26. studenoga 2012. Razgovor vodila i snimila Iva Validžija.

Fotogalerija

Iz knjižnice MDC-a