HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Anica Kisić

Zvanje muzejska savjetnica
Znanstveni stupanj VSS
Stručno zvanje magistrica znanosti, humenističkih znanosti, znanstveno polje povijest
Polje djelovanja povijest pomorstva Dubrovnika
Uže polje djelovanja povijest
Ustanove Dubrovački muzeji
Anica Kisić rođena je 1940. g. u Dubrovniku. Poslije pohađanja gimnazije upisuje studij povijesti i arheologije na Filozofskome fakultetu u Zadru.
Nakon diplomiranja 1965. g. zapošljava se u Zavodu za historijska istraživanja pomorstva južne Dalmacije (poslije je ustanova preimenovana u Zavod za povijesne znanosti JAZU) u sastavu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti kao znanstveni asistent i kustos Pomorskoga muzeja u Dubrovniku. Godine 1978. magistrirala je povijesne znanosti s temom „Pomorska ikonografija Dubrovačke Republike na zavjetima“ kod akademika Cvita Fiskovića.
Od 1972. g. vodila je pomorska rekognosciranja i istraživanja više nalazišta u dubrovačkome akvatoriju (u uvali Suđurađ na Šipanu na dubrovačkome brodu iz 16. st., na Mljetu i u okolici – Veliki školj, rt Stoba, Okuklje, Sobra, rt Pusti, Kobrava, Ovrata, Polače, Pomena, uvala Lastovska). Sudjelovala je u velikome pomorskom istraživanju u Koločepskome kanalu na lokalitetu Drevine. Istražena nalazišta stručno je i znanstveno obradila i objavila.
Nakon potresa 1979. g. građa i knjižnica Pomorskoga muzeja bile su premještene iz prostora radi nužnih građevinskih sanacija, a Anica Kisić započela je sa stvaranjem novoga, tematski proširenoga postava u suradnji s likovnim postavljačem, akademskim slikarom dr. Mladenom Pejakovićem.
Umirovljenjem dr. Josipa Luetića 1984. g. postaje voditeljica ustanove. Novi postav otvoren je 1986. g. u obnovljenoj tvrđavi Sv. Ivan.
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti 1988. g. Pomorski muzej prepušta Dubrovačkim muzejima te on postaje njihova sastavna jedinica.
Istraživački rad i podvodna arheološka nalazišta rezultirali su nizom izložaba koje je postavila samostalno ili u suradnji s kolegama:
- Predmeti s potonulog broda iz XVII st., nalaz nedaleko Dubrovnika, 1979. g.
- Dubrovački brodovi na zavjetnim slikama, 1987. g.
- Obala Hrvatske na pomorskim i geografskim kartama od 16. do 19. stoljeća, 1988. g.
- Slučaj broda X (u suradnji s dr. Slobodanom P. Novakom), 1988. g.
- Brodograđevna tradicija u Dubrovniku, 1990. g.
- Hrvatski paviljon EXPO 92, Genova, 1992. g.
- Dubrovnik i novi svijet Amerike, 1993. g.
- Baština drvene brodogradnje u Hrvatskoj (u suradnji s dr. Velimirom Salamonom)
- Posljednji dubrovački i pelješki jedrenjaci: slike kap. B. Ivankovića, 1996. g.
- Brodovi u vitrinama, 1996. g.
- Antički brod u podmorju Mljeta, 1996. g.
- Vicko Dimitrije Volčić (1563. – 1607.), majstor portulana iz Dubrovnika, 2006. g.
Tijekom cijeloga radnog vijeka Anica Kisić istraživala je pomorske zavjetne slike nastale do početka 19. stoljeća na istočnoj obali Jadrana te je istraživanje 2000. g. rezultiralo objavljivanjem knjige „Ex voto Adriatico: Zavjetne slike hrvatskih pomoraca“.
Uz izložbe Anica Kisić stručnim je izlaganjima različitih tema stručnu i širu javnost upoznala s dubrovačkom i hrvatskom pomorskom prošlošću.
Odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića 1996. godine, a nagradu za životno djelo Hrvatskoga muzejskog društva primila je 2008. godine.

Napomena: podaci preuzeti iz anketnog upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i iz intervjua snimljenog 16. prosinca 2016. Razgovor vodila i snimila Iva Validžija.

Fotogalerija

Iz knjižnice MDC-a