HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Davor Mandić

Zvanje prof povijesti i povijesti umjetnosti
Znanstveni stupanj doktor humenističkih znanosti, znanstveno polje povijest
Stručno zvanje muzejski savjetnik
Polje djelovanja novija povijest Istre
Uže polje djelovanja povijest Istre i Pule
Ustanove Povijesni muzej Istre - Museo storico dell' Istria
Davor Mandić rođen je u Jadreškima (Pula). Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Puli, a titulu profesora Povijesti i povijesti umjetnosti stekao je 1972. g. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu je 1997. obranio doktorsku disertaciju i stekao akademski stupanj doktora humenističkih znanosti.
U Muzeju narodne revolucije istre/Povijesnom muzeju Istre započinje raditi 1972. g kao kustos pripravnik. U razdoblju od 1985.-2009. obnaša funkciju ravnatelja Muzeja. Kao ravnatelj imao je glavnu ulogu u pripremi proširenja djelatnosti muzejske ustanove s jednog ograničenog vremenskog razdoblja na cjelokupnu povijest Istre i na taj način aktivno sudjelovati u zaštiti, obradi i prezentiranju kulturne baštine od srednjeg vijeka do danas.Uz preobrazbu polja djelovanja Muzeja započeo je i izradu povijesno-prostorne studije pulskog Kaštela te bio koautor dopunjene studije, vodio je poslove istraživanja, sanacije i zaštite istočne kortine, južne šetnice, južnog ulaza te parapetnog zida opkopa utvrde. Sudjelovao je i u projektu podmorskog istraživanja bojnog broda “Szent István” i putničkog parobroda Barun Gautsch.
Autor je ili koautor 85 izložbi u kojima su teme bile povijest Istre i Pule. Inicirao je izdavačku djelatnost Muzeja,a za projekt „Statut općine pulske“ nagrađen je Poveljom Josip Juraj Strossmayer za najuspješniji izdavački pothvat u polju društvenih snanosti. U časopisima i zbornicima objavio je gotovo 200 bibliografskih jedinica.
Suradnik je Hrvatskog leksikografskog zavoda Miroslav Krleža na projektu Hrvatske enciklopedije te na projektu Istarske enciklopedije . Sudjeluje u znanstvenom projektu „Istra i Rijeka. Prijelazno razdoblje sjedinjenja s Hrvatskom (1943.-1954.)“. Bio je član Društva muzejskih radnika Hrvatske, Udruge muzealaca i galerista Istre), Društva za povijest i kulturni razvoj Istre, član uredništva časopisa Histria Historica, glasila Društva za povijest i kulturni razvoj Istre, član Vijeća suradnika časopisa za kulturu, književnost i društvena pitanja Istra, član Savjeta časopisa za kulturu i turizam (Kroatische Adria) Hrvatsko - njemačkog društva (Split).
Za svoj rad dobio je brojne pohvale, zahvalnice i priznanja i odličja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

Fotogalerija

Iz knjižnice MDC-a

Iz personalnog arhiva