HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Ante Rendić-Miočević

Zvanje prof. povijesti umjetnosti, arheolog
Stručno zvanje muzejski savjetnik
Polje djelovanja arheologija, antika i egipatska zbirka
Uže polje djelovanja arheologija, grčka i rimska plastika
Ustanove Arheološki muzej u Zagrebu,
Arheološki muzej Split
Ante Rendić Miočević rođen je u Splitu,1943. godine gdje je pohađao osnovnu školu i klasičnu gimnaziju koju je završio u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, grupu povijest umjetnosti i arheologija diplomirao je godine 1969. Kao arheolog pripravnik zaposlio se u Arheološkome muzeju u Splitu. Nakon položena stručnog ispita 1973. zapošljava se u Arheološkome muzeju u Zagrebu kao kustos, do 1979., zatim postaje viši kustos, da bi 1986. stekao zvanje muzejskog savjetnika. Uz rad u Antičkom odjelu, bio je i voditelj Egipatske zbirke. Od 1984. obnaša dužnost ravnatelja Arheološkoga muzeja u Zagrebu.
Još od studentskih dana bio je sudionikom brojnih arheoloških istraživanja, voditelj arheoloških ekipa, sudjelovao je u istraživanjima Narone, Solina, Škripa, Prozora. Bio je sudionik na mnogim međunarodnim skupovima u zemlji i inozemstvu.
Autor je ili suautor brojnih izložbenih projekata, među kojima su i "Blaga hrvatskih muzeja-Arheološki muzej Zagreb" u Arezzu i Torinu te autor izložbe koja je obilježila 150. obljetnicu Arheološkoga muzeja s naslovom "Muzeopis".
U njegovoj bibliografiji brojni su tekstovi različitog sadržaja, od muzeoloških do onih posvećenih problemima grčke i rimske provincijalne plastike i kultnih spomenika domaćih božanstava. Autor je više predgovora, uvodnika i TV scenarija. Član je uredništava raznih strukovnih časopisa, a dugi niz godina uređuje muzejsko glasilo Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu.
Bio je član Hrvatskog muzejskog vijeća, Povjerenstva za izradu prijedloga muzejskog zakona, mnogobrojnih komisija, te Upravnog vijeća Hrvatskoga povijesnog muzeja, a od 2002. i dopisni je član uglednoga Njemačkog arheološkog instituta (DAI) u Berlinu.
Za svoj rad nagrađen je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića. Dobitnik je nagrade Hrvatskog muzejskog društva za životno djelo "Pavao Ritter Vitezović" za 2008. godinu.

Napomena: podatci preuzeti iz anketnog upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i iz intervjua snimljenog 3. ožujka 2004. Razgovor vodila i snimila Jozefina Dautbegović. Podaci o nagradi za životno djelo preuzeti sa stranica Hrvatskog muzejskog društva (http://www.hrmud.hr/clanak/Nagrada_za_zivotno-djelo-Pavao-Ritter-Vitezovic/20, pristup 05.04.2012.)

Fotogalerija

Zvučni zapis

Tekst zvučnog zapisa

Ima jedna zamiljiva priča koju je možda ispričao i netko drugi. Jednu od izložaba koju smo radili kolegica Dubravka Balen i ja kao mladi kustosi, ne znam ni kad je to bilo, ona me doduše, moram reći, nagovorila da radimo izložbu koja se zvala Igre i igračke od pretpovijesti do srednjeg vijeka. Jedna tema koja je tada bila apsolutno neiskorištena, bizarna, mislim da su se ovi stariji naši naprosto zgražali nad činjenicom da jednu takvu temu radimo. Napravili smo je relativno brzo, ona je mene, moram reći, animirala, motivirala. Trebalo je mene pokrenuti. Mene uvijek netko mora podbadati. Ona je svoj dio već bila napravila, ja sam se mučio oko toga. Neću reći da smo to radili lijevom nogom ili lijevom rukom, ali onako usputno smo to radili. Mislim da nijedna izložba koju smo mi radili, pa čak ne znam ni za muzej kasnije, nije doživjela takav odjek i uspjeh. Obišla je cijelu Hrvatsku i možda širi prostor tadašnji.

Iz knjižnice MDC-a