HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 

FRANJEVAČKI SAMOSTAN I CRKVA SV. FILIPA I JAKOBA : baština i obnova = The Franciscan monastery and church of ss Philip and James : heritage and reconstruction / (predgovor Božo Biškupić ; autori tekstova Vlado Horvat... et al. ; engleski prijevod Nikolina Jovanović... et al. ; fotografije Rudi Bartulović… et al.>. - Vukovar : Gradski muzej Vukovar, 1998. - 199 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm. - (Vukovar - pripremajući povratak : baština i obnova ; 1)

Tekstovi više autora.- Tekst usporedno na hrv. i eng. jez.- Bibliografija.
ISBN 953-96444-4-5

Katalog uz izložbu umjetničkih djela iz franjevačkog samostana i župne crkve Sv. Filipa i Jakoba u Vukovaru spašenih od ratnih razaranja. Umjetnine su restaurirane u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom kao dio projekata obnove kulturnih dobara u Vukovaru. U tekstualnom dijelu kataloga surađivao je veliki broj istaknutih hrvatskih stručnjaka - u poglavlju "Prošlost i baština" sudjelovali su V. Horvat, Z. Karač, M. Mirković, o. P. Cvekan, I. Lentić, o.V. Frkin; poglavlje "Rat i stradanja" sadrži tekstove B. Kosec, V. Ukrainčik, B. Uršić; poglavlje "Zaštita i obnova" tekstove M. Brauna, Z. Karača, Đ. Šimičić. Umjetnički inventar crkve i samostana predstavila je R. Saračević-Würth. Ovaj dvojezični katalog sadrži i opširnu bibliografiju autora Z. Karača.Pogledaj zadnje prinoveDatum zadnjeg ažuriranja: 2. svibnja 2016.