HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja Prinova knjižnice MDC-a (70)

Sve prinove 05 (2) 1998
Goedl, Monika (ed.)

Museen in München

Muenchen, Prestel-Verlag, 1990

Prinova br.: 05 (2) 1998
Vodič kroz pedeset muzeja, galerija i zbirki u njemačkom gradu Münchenu. Opis pojedine muzejske ustanove sadrži opće podatke o adresi, radnom vremenu za posjetitelje, telefonskim i faks brojevima, stručnom osoblju, muzejskim aktivnostima i stalnom izdavaštvu. Potom slijede kratke informacije o odjelima i zbirkama te radu i razvoju kroz povijest od osnutka i prvih donacija ili ostavština do današnjih dana. Uz svaku ustanovu priložen je arhitektonski nacrt rasporeda izložbenih prostorija, opis stalnog postava po izložbenim prostorijama uz detaljnije prikaze odabranih muzejskih predmeta. Vodič je ilustriran brojnim reprodukcijama muzejskih predmeta.
Grgurić, Mladen

Riječke fontane i perila

Rijeka, Muzej grada Rijeke, 1997

Prinova br.: 05 (2) 1998
Nakon istraživačkih projekata i izložaba koje provodi Muzej grada Rijeke (Rječina i njezini mostovi; Ričina poveda – o manufakturi i industriji na Rječini; Parkovna baština Rijeke), ovom izložbom o riječkim fontanama i perilima nastavljen je kontinuitet istraživanja i tematskog prikaza riječke urbane baštine, graditeljskog nasljeđea i druge materijalne ostavštine kulturne povijesti grada Rijeke. Katalog uz tekstualni dio sadrži i bogat ilustrativni materijal (razglednice, fotografije, arhitektonski nacrti).
Homen, Zoran

Gradski muzej Križevci

Križevci, Gradski muzej Križevci, 1997

Prinova br.: 05 (2) 1998
Publikacija sadrži uvodni tekst o povijesti Muzeja – njegovom prvom ravnatelju Dragutinu Zajcu te ujedno i prvom sakupljaču i donatoru Muzeja čije su zbirke prvi put bile izložene 1952. godine, a od 1961. godine smješte u adaptiranu zgradu kuće Karas gdje se i danas nalazi. Ukratko su opisane zbirke muzeja - Arheološka zbirka, Zbirka starog oružja, Kulturno-povijesna zbirka, Etnografska zbirka, Zbirka crkvene umjetnost, Cehovska zbirka te izložba Križevci - grad kulture i razvijenog društvenog života. Posebno je predstavljen i etno-park koji se nalazi u dvorištu Muzeja i prezentira tradicijsku arhitekturu križevačkog kraja.
Hrvatski Žrtvoslovni kongres

Hrvatski žrtvoslov

Zagreb, Hrvatsko žrtvoslovno društvo, 1998

Prinova br.: 05 (2) 1998
Prvi hrvatski žrtvoslovni kongres imao je za svrhu znanstvenom analizom pokazati svu težinu stradanja Hrvatske u Domovinskom ratu (1991. - 1995.). Tekstovi i svjedočanstva o ubijenima, ranjenima, mučenima, nestalima, o razorenim kulturnim i crkvenim spomenicima, uništenim naseljima, stradalom okolišu grupirani su u tematske cjeline: Žrtve i stradanja u ratu; Povijesne teme; Duhovni i kulturni obzori; Stradanje sakralnih i kulturnih spomenika; Pravni obzori; Pomoć žrtvi; Prognani; Ratne štete i štete na okolišu; Stradanje Hrvata u BIH; Ostale teme. U poglavlju “Stradanje sakralnih i kulurnih spomenika” o stradanju zbirke Bauer iz Vukovara pisao je Kornelije Pušić, stradanju knjižnica Ana Seljan, arhivskog gradiva Miljenko Pandžić i Tatjana Mušnjak.
Inglis, Fred

Teorija medija

Zagreb, Barbat; Zagreb, AGM, 1997

Prinova br.: 05 (2) 1998
Knjiga o teoriji komunikaciji i medijima komunikacije (govor, pismo, film, TV, CD-ROM, itd) za prenošenje informacija. Autor naglašava potrebu dobrog odabira medija koji mora biti zajednički komunikatoru i recipijentu kako bi se uspostavila potpuna komunikacija, odnosno razumijevanje informacije. Uz nove medije javljaju se i nove potrebe za njihovim poznavanjem i primjenjivanjem kako u svakodnevnom životu i raznim specifičnim oblicima komunikacije, tako i u komunikaciji muzeja i galerija sa svojim posjetiteljima. Knjiga sadrži poglavlja: Kratka povijest komunikacije; Teorija masovnoga društva i utjecaj tehnologije; Knjige brojeva; Teorije ideologije; Od semiotike do diskursa; Institucije: politička ekonomija medija; Problem slušateljstva; Stvaranje i mišljenje: rad s kamerom; Narativi kulture i obrazovanje građana; Pitanje vremena: kako izvesti teoriju iz prakse (bibliografija popraćena komentarom).
International monuments photographic experience

Third International monuments photographic experience

Barcelona, Council of Europe, 1998

Prinova br.: 05 (2) 1998
Katalog uz treću međunarodnu izložbu fotografija spomenika nacionalne kulturne baštine mladih umjetnika iz Europe (Nizozemska, Portugal, Grčka, Poljska, Slovenija, Andora, Luksemburg...). Hrvatsku su predstavljali Marija Fiala, Saša Kalčik, Duje Klarić, Lovorka Korica, Maja Kutleša, Valentina Mijatović, Maja Ostojić, Helena Radić, Danko Stjepanović i Anja Strelec sa svojim fotografskim motivima Varaždina, Brača, Vukovara, Dubrovnika, Bjelovara, Huma. Ovom izložbom željelo se potaknuti kod mladih ljudi ponovno uočavanje vrijednosti kulturne baštine.