HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja Prinova knjižnice MDC-a (70)

Sve prinove 05 (2) 1998
Mavar, Zofia (ur.)

Katalog dokumentiranosti ruralnih naselja stradalih u ratu s uputama za obnovu

Zagreb, Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 1998

Prinova br.: 05 (2) 1998
Treći svezak niza “Povijesna naselja” sadrži sažete podatke o stradalim ruralnim naseljima u istočnoj Slavoniji. Obrađeno je 11 sela (Antunovac, Apševci, Bogdanovci, Cerić, Donje Novo Selo, Ernestinovo, Laslovo, Lipovac, Marinci, Podgrađe, Nijemci). Katalog obuhvaća opće i povijesne podatke o ruralnim cjelinama naselja s kartografskim i fotografskim prikazima te iskazanim općim konzervatorskim uvjetima za obnovu stradalih sela i prijedlozima obnove kuća kulturno-povijesne vrijednosti.
Cvekan, Paškal

Konoba drukčije Petrovsko

Slavonski Brod, Tisak Plamen, 1993

Prinova br.: 05 (2) 1998
Četrdeseta monografija franjevca Paškala Cvekana posvećena je župi Petrovsko odnosno Konobi nedaleko Krapine. Autor iznosi sakupljene podatke o Konobi od 1334. godine kada se prvi put spominje do današnjih dana. Detaljno je opisana župna crkva Svetog Petra (po kojoj župa i dobiva narodno ime – Petrovsko), njezino pročelje, toranj, zvona i unutrašnje uređenje crkve (oltari, kor, krstionica, raspela, sveto posuđe) i kapele Sv. Justa (Brezovica) i Sv. Benedikta (Petrovsko).
Kozina, Antun (ur.)

Krapinskih osam stoljeća

Krapina, Hrvatsko planinarsko društvo "Strahinjčica", 1998

Prinova br.: 05 (2) 1998
Monografija o gradu Krapini, središtu Krapinsko-zagorske županije, sveobuhvatno opisuje njegovu bogatu kulturno-povijesnu te gospodarsku baštinu i slikovitu prirodnu baštinu. Tekstovima istaknutih autora obuhvaća arheološku sliku prošlosti i krapinskog pračvjeka, značajnija povijesna događanja, prikaz sakralnog života i baštine, povijest školstva, hrvatski narodni preporod i Ljudevita Gaja, razvoj gospodarstva i bankarstva, obrta, šumarstva i trgovine, stanovništvo, istaknute kulturne radnike, gradonačelnike, povijest udruženja i udruga. Monografija sadrži i tekst Antuna Kozine o muzejsko-galerijskoj djelatnosti grada Krapine – prvim sakupljačkim aktivnostima, osnutku zavičajnog muzeja i njegovim važnijim izložbenim projektima.
Cvjetičanin, Biserka (ur.); Katunarić, Vjeran

Kulturna politika Republike Hrvatske

Zagreb, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 1998

Prinova br.: 05 (2) 1998
Izvještaj hrvatskih stručnjaka o kulturnoj politici Republike Hrvatske podnesen je Vijeću Europe u travnju 1998. Rađen je od jeseni 1996. do jeseni 1997. g. i sadrži prikaz postojećeg stanja kulturne politike u Hrvatskoj s odrednicama za budućnost usklađenim s novim europskim razmišljanjima. Iza uvodnih poglavlja o zemljopisnim, demografskim i povijesnim te suvremenim osobitostima Hrvatske, u knjizi slijede obrazložene pravne i organizacijske, financijske, obrazovne i tržišne odrednice kulturne politike RH. Dan je prikaz kulturnih djelatnosti i kulturne industrije - književnost i nakladništvo, likovna umjetnost, glazba, scenska i filmska umjetnost, mediji, kulturna baština (spomenička baština, arhivi, knjižnice, muzeji) te poglavlje o unutarnjim i međunarodnim kulturnim odnosima. Autorica iscrpnog izvještaja o muzejima je prof. Višnja Zgaga, ravnateljica MDC-a.

La Lettre de l'OCIM

No. 55, 56, 57, supplement, 58, 59, 60 (1998.)
Dijon, Office de Cooperation et d'Information Museographiques, 1998

Prinova br.: 05 (2) 1998
Kos, Peter

Leksikon antičke numizmatike

Zagreb, Hrvatski bibliografski zavod, 1998

Prinova br.: 05 (2) 1998
Leksikografsko djelo Petera Kosa, poznatog slovenskog numizmatičara i numizmatičkog pisca, sveučilišnog profesora i ravnatelja Narodnog muzeja Slovenije. Knjiga se bavi, pojašnjava i tumači opće pojmove antičke numimatike, metode numizmatičkog istraživanja te prikazuje i oslikava različite aspekte tisućgodišnje povijesti novčarstva i novca na različitim prostorima jugoistočne Europe - od pojave novca u 7. st. prije Krista do vremena doseljenja Slavena početkom 7. st. po Kristu. Leksikon sadrži mnoštvo natuknica, zemljovida i grafikona, fotografija pojedinih primjeraka novca.