HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja Prinova knjižnice MDC-a (68)

Sve prinove 19 (2) 2012
Pasinli, Alpay

Istanbul Archaeological museums

Istanbul, A Turizm Yayinlari, 2010

Prinova br.: 19 (2) 2012
Istanbulski arheološki muzeji (tur. İstanbul Arkeoloji Müzeleri) obuhvaćaju tri različita muzeja pod zajedničkom upravom: Arheološki muzej, Muzej drevnoga Orijenta (Eski Sark Eserleri Müzesi) i Muzej keramike (Cinili Köşk Müzesi). Muzej je izgrađen i otvoren za javnost 13. lipnja 1891. zaslugom Osmana Hamdi Begova, ujedno i njegova prvog ravnatelja, koji ga je brojnim arheološkim istraživanjima te akvizicijama učinio jednim od najpoznatijih u svijetu. Arheološki muzej okuplja i čuva različite predmete iz civilizacija koje su ostavile tragove u turskoj povijesti i jedan je od deset najvažnijih, svjetski poznatih muzeja. Ujedno je i prvi muzej čija je zgrada namjenski građena za muzejske sadržaje. Fundusi zbirki i povijest Muzeja opisani su u knjizi bivšeg ravnatelja dr. Alpaya Pasinlija. Svaka je od tri muzejske jedinice opisana u zasebnom poglavlju kraćim uvodnim tekstom te izborom muzejske građe. Predmeti su navedeni kronološkim slijedom, popraćeni su tekstualnim opisima i kvalitetnim ilustracijama u boji (ukupno 270 predmeta). Šesto izdanje knjige objavljeno je 2010. godine. Muzej je predstavljen i na mrežnim stranicama URL:http://www.istanbularkeoloji.gov.tr/main_page (datum pristupa: 25. ožujka 2013.).
Pišonić, Miroslav

Medalje i plakete Gradskog muzeja Nova Gradiška

Nova Gradiška, Gradski muzej Nova Gradiška, 2012

Prinova br.: 19 (2) 2012
Gradski muzej Nova Gradiška priredio je izložbu i popratni katalog kojima je javnosti predstavio medalje i plakete iz svojega fundusa. Kustos Miroslav Pišonić autor je izložbe te teksta i fotografija popratnoga izložbenog kataloga. Predstavljeno je 65 predmeta (od ukupno 124 jedinice). Njihovi su autori vodeća imena u medaljerstvu 20. stoljeća - Rudolf Valdec, Ivo Kerdić, Robert Frangeš Mihanović, Vanja Radauš te neki njihovi učenici. Izložena građa svjedoči o umjetničkom stvaralaštvu njihovih autora, ali i o vremenu u kojemu su rađene plakete i medalje. Naime, na njima su prikazana različita privatna i društveno angažirana zbivanja, osobe, kulturna, gospodarska i ina događanja. Izložena je građa za Muzej najvećim dijelom prikupljena donacijama, među kojima se ističe donacija zbirke Mila Nardelija iz 2005. godine. Katalog izložbe donosi uvodni tekst, ilustracije izložene građe u boji s popratnim legendama te kataloški popis svih izložaka.
Piteša, Ante

Ranosrednjovjekovni kameni spomenici u Arheološkome muzeju u Splitu

Split, Arheološki muzej Split, 2012

Prinova br.: 19 (2) 2012
Objavljivanjem knjige „Ranosrednjovjekovni kameni spomenici u Arheološkome muzeju u Splitu“ autor Ante Piteša, muzejski savjetnik i voditelj Srednjovjekovne zbirke, odgovorio je na potrebu novog revidiranja fundusa ranosrednjovjekovne kamene plastike iz splitskoga Arheološkog muzeja dodatnim podacima o provenijenciji spomenika te novim interpretacijama. Neki su od spomenika prvi put cjelovito objavljeni, poput kamenih ulomaka iz Šuplje crkve u Solinu, pronađenih još 1931. godine. Katalog muzejske zbirke u uvodnom dijelu donosi tekstove Ante Piteše o Zbirci, njezinoj građi i skupljanju kroz povijest Muzeja. Predstavljeni su zvonik i spolije katedrale sv. Dujma u gotičko vrijeme i u doba baroka te spomenici splitskih klesarskih radionica koji se čuvaju u Arheološkome muzeju u Splitu. Kataloški dio, koji čini veći dio publikacije, podijeljen je prema lokalitetima pronalaska zastupljenih spomenika. Kataloškim podacima, opisnim tekstom i ilustracijom u boji detaljno je opisano 168 spomenika. Tekst cijele publikacije napisan je dvojezično, na hrvatskome i engleskom jeziku, a u prilogu je objavljena i opsežna bibliografija.
Rapo, Vesna

Kolorirane litografije

Zagreb, Hrvatski školski muzej, 2012

Prinova br.: 19 (2) 2012
Od prosinca 2012. do kraja ožujka 2013. u Hrvatskome školskome muzeju (HŠM-u) održana je izložba muzejske savjetnice Vesne Rapo o kolorirarnim litografskim slikama, s tim da oko njih tisuću potječe iz Zbirke nastavnih sredstava i pomagala HŠM-a. Izložba je popraćena katalogom „Kolorirane litografije: ilustrativna nastavna pomagala u zbirkama Hrvatskoga školskog muzeja“. U njemu autorica vrlo detaljno i pregledno obrađuje temu litografije (grafičke tehnike plošnog otiskivanja s kamene ploče) i njezinu upotrebu u nastavi. Naime, tijekom 19. stoljeća litografskom je tehnikom ilustrirana većina udžbenika i drugih nastavnih pomagala jer je u to vrijeme poseban naglasak stavljan na zornu nastavu, a posebice su dojmljive litografije s temama iz prirodopisa ili nacionalne povijesti. Nakon uvodnog poglavlja autorica donosi kratku povijest litografije, prikaz njezine primjene u nastavi, kao i opis načina reklamiranja i prodaje litografija. Drugi dio kataloga čini opsežan kataloški popis 922 kataloške jedinice. Uz ilustracije u boji i osnovne kataloške podatke, svaka je litografija popraćena i kraćim opisom. Uz sažetak na engleskom jeziku, katalog sadržava i bibliografiju.
Sadie, Julie Anne; Sadie, Stanley

Calling on the composer

London, Yale University Press, 2005

Prinova br.: 19 (2) 2012
Julie Anne Sadie, prva ravnateljica Muzeja Handela u Londonu, i Stanley Sadie, ugledni glazbeni leksikograf, autori su vodiča kroz europske muzeje i spomen-kuće skladatelja pod naslovom „Posjeti skladateljima“ („Calling on the composer“). Naime, diljem Europe djeluje više od tri stotine memorijalnih muzeja glazbene baštine i kuća u kojima su živjeli i radili poznati skladatelji. Knjiga koja ih popisuje jedinstveni je muzeološki vodič kroz te specijalizirane vrste muzeja i muzejske zbirke, ali i itinerar za poklonike kulturnog turizma i ljubitelje glazbene baštine. Uvodni dio knjige donosi teorijske tekstove o glazbenoj baštini u kojima se definiraju muzeji skladatelja i memorijalne cjeline te daje povijesni pregled stvaranja memorije o glazbeniku, opisuju postupci prikupljanja glazbene baštine te načini njezina izlaganja i prezentacije. Drugi, opsežniji dio sadržava vodič kroz kuće i muzeje skladatelja, i to prema zemljama u kojima se muzeji nalaze te abecednim slijedom imena i prezimena skladatelja i glazbenika. Opisi muzeja i kraći životopisi glazbenika navedeni su prema abecednom redu skladatelja i glazbenika. Hrvatsko glazbeno stvaralaštvo zastupljeno je glazbenom baštinom Josipa Slavenskog (Muzej Međimurja, Čakovec), Gjure Prejca (Veliki Tabor, Desinić), Dore Pejačević (Zavičajni muzej Našice), Ivana Matečića-Ronjgova (Spomen-dom Ronjgi, Viškovo), Ferde Livadića (Samoborski muzej, Samobor) i Ivana Zajca (Muzej grada Zagreba, Zagreb). U prilogu su kazalo mjesta i kazalo imena. Tekst knjige djelomično je ilustriran crno-bijelim reprodukcijama.
Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji

15. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji

Zagreb, Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2012

Prinova br.: 19 (2) 2012
Hrvatsko knjižničarsko društvo objavilo je zbornik radova s 15. seminara „Arhivi, knjižnice, muzeji“, održanoga u Poreču od 23. do 25. studenog 2011. godine. Tema seminara koji već 15 godina okuplja stručnjake baštinskih ustanova bila je „Predmet ili zbirka: što dokumentiramo?“. O toj je temi u rubrici „Izlaganja“ objedinjeno 18 priloga, među kojima su i tekstovi muzejskih stručnjaka naslovljeni „Klasifikacija i deskriptori u muzejskoj dokumentaciji“ (D. Knez i A. Šauperl), „Muzejske klasifikacije u Hrvatskoj“ (D. Bošković i A. Filep) te tekstovi koji su se odnosili na sve tri zajednice – arhive, knjižnice i muzeje: „Arhivske, knjižnične i muzejske zbirke u pokretu“ (A. Papić, T. Jakopec, I. Čadovska), „Vizualna i informacijska pismenost u arhivima, knjižnicama i muzejima: učinkovita komunikacija?“ (J. Selthofer, M. Gilman). I drugi prilozi, poput onih o nakladništvu baštinskih ustanova ili pak izlaganje B. Majhuta uoči stote obljetnice prvog objavljivanja „Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića“, čine zbornik zanimljivim stručnim štivom. Tome pridonosi i 12 posterskih izlaganja te izvješća i prilozi s tri radionice („Literarni turizam“, „Kurativna zaštita, aktivna stabilizacija ili interventni zahvat?“, „Kako izraditi povezane podatke“). Tekstovi zbornika recenzirani su i klasificirani te popraćeni sažecima na hrvatskome i engleskom jeziku.