HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja Prinova knjižnice MDC-a (68)

Sve prinove 19 (2) 2012

Karlovački muzejski prostor za budućnost

Karlovac, Gradski muzej Karlovac, 2012

Prinova br.: 19 (2) 2012
Izložbom „Karlovački muzejski prostor za budućnost“ Gradski muzej Karlovac predstavio je projekt rekonstrukcije zgrade California unutar bivšega vojnog kompleksa Turanj za novi muzejski prostor i suvremene muzejske sadržaje. Autorice projekta su arhitektice Vlasta Lendler-Adamec i Tatjana Basar iz Projektnog biroa 2A. U uvodu popratnog kataloga izložbe istaknuto je kako „obnova i prenamjena ima za cilj revitalizaciju povijesne baštine sačuvane u kompleksu Turanj i stvaranje osnove za bolje razumijevanje i pamćenje Domovinskog rata u Karlovcu i na karlovačkom području“. Hrvojka Božić dala je kraću povijest Turnja, Ružica Stjepanović opisala je građu Odjela Domovinskog rata Gradskog muzeja u Karlovcu te navela osnovne muzeološke smjernice za njegovu buduću prezentaciju u zgradi California, arhitekt Ljubomir Miščević napisao je kraći osvrt na arhitektonski projekt njezine rekonstrukcije i prenamjene, a Vlasta Lendler-Adamec ukratko je predstavila projektni zadatak, urbanističku i arhitektonsku koncepciju te elemente tlocrtnog rasporeda i oblikovanja pročelja. Drugi dio kataloga donosi arhitektonske tlocrte i vizualizacije.
Legac, Mirjana

Katalog zbirke jadranskih i slatkovodnih školjkaša (Mollusca, Bivalvia) Prirodoslovnog muzeja Rijeka

Rijeka, Prirodoslovni muzej Rijeka, 2012

Prinova br.: 19 (2) 2012
U „Prirodoslovnoj biblioteci“ riječkoga Prirodoslovnog muzeja, kao 17. knjiga objavljen je „Katalog zbirke jadranskih i slatkovodnih školjkaša (Mollusca, Bivalvia) Prirodoslovnog muzeja Rijeka“. Taj opsežni katalog djelo je umirovljene muzejske savjetnice Mirjane Legac i čini krunu njezina pedesetogodišnjega stručnog i znanstvenog rada na prikupljanju i proučavanju zbirke jadranskih i slatkovodnih školjkaša. To je ujedno i prvi katalog neke opsežnije malakološke zbirke u Hrvatskoj, a sadržava podatke o primjercima 159 vrsta jadranskih školjkaša, što čini čak 75% svih vrsta jadranskih školjkaša, i sedam slatkovodnih vrsta. Uvodni dio kataloga donosi tekst o podrijetlu, podacima i važnosti Zbirke jadranskih školjkaša riječkoga Muzeja te o muzejskim postupcima skupljanja i obrade školjkaša. Drugi, opsežniji kataloški dio podijeljen je na dvije cjeline - na onu o jadranskim i na onu o slatkovodnim školjkašima. Svaki je primjerak školjkaša popraćen kataloškim podacima i kvalitetnim ilustracijama u boji. Tekst kataloga napisan je dvojezično, na hrvatskome i engleskom jeziku, upotpunjen je popratnom literaturom i kazalom znanstvenih naziva. Recenzentice kataloga su dr. sc. Mirjana Hrs-Brenko i dr. sc. Vesna Štamol.

Ki sit ki lačan

Pula, Arheološki muzej Istre, 2012

Prinova br.: 19 (2) 2012
Izložbu „Ki sit ki lačan“, posvećenu povijesti prehrane i svakodnevnog života u Istri od prapovijesnih vremena do suvremenih dana, organizirala je Koordinacija istarskih muzeja koja obuhvaća 12 muzeja u Poreču, Rovinju, Puli, Brijunima, Labinu, Buzetu, Pazinu, Bujama, Umagu i Novigradu. Izložba je, kao autorsko djelo Tajane Ujčić, Franka Lukeža i Mauricija Ferlina, održana u Muzejsko-galerijskom prostoru Sveta srca Arheološkog muzeja Istre u Puli (od 5. srpnja, s produžecima do 23. studenog 2012.). Arheološki muzej Istre kao nositelj projekta objavio je istoimenu popratnu publikaciju na tri jezika (hrvatskome, talijanskome i engleskome) u tri zasebna sveska. Autori tekstova su Franko Lukež i Tajana Ujčić s brojnim suradnicima navedenima u impresumu publikacije. Tekstovi prate izložbeni postav i čine mozaik različitih tema kojima se nastojao predstaviti prehrambeni identitet istarske regije. U tekstovima je dan povijesni kronološki pregled o tome što se, kada i kako jelo, kako pripremalo, serviralo, konzumiralo. Nizom crtica dan je uvid u istarsku kulinarsku baštinu koja se, prema riječima Tajane Ujčić, „oduvijek znala sama definirati na nepcima stanovnika Istre i njihovih gostiju“. Istarska kulinarska čitanka ilustrirana je nizom kvalitetnih reprodukcija izložaka u boji, potkrijepljena je brojnim dokumentarnim i arhivskim izvorima i citatima, a grafičkim dizajnom Tine Ivezić privlači pozornost ljubitelja lijepe knjige.
Rapo, Vesna

Kolorirane litografije

Zagreb, Hrvatski školski muzej, 2012

Prinova br.: 19 (2) 2012
Od prosinca 2012. do kraja ožujka 2013. u Hrvatskome školskome muzeju (HŠM-u) održana je izložba muzejske savjetnice Vesne Rapo o kolorirarnim litografskim slikama, s tim da oko njih tisuću potječe iz Zbirke nastavnih sredstava i pomagala HŠM-a. Izložba je popraćena katalogom „Kolorirane litografije: ilustrativna nastavna pomagala u zbirkama Hrvatskoga školskog muzeja“. U njemu autorica vrlo detaljno i pregledno obrađuje temu litografije (grafičke tehnike plošnog otiskivanja s kamene ploče) i njezinu upotrebu u nastavi. Naime, tijekom 19. stoljeća litografskom je tehnikom ilustrirana većina udžbenika i drugih nastavnih pomagala jer je u to vrijeme poseban naglasak stavljan na zornu nastavu, a posebice su dojmljive litografije s temama iz prirodopisa ili nacionalne povijesti. Nakon uvodnog poglavlja autorica donosi kratku povijest litografije, prikaz njezine primjene u nastavi, kao i opis načina reklamiranja i prodaje litografija. Drugi dio kataloga čini opsežan kataloški popis 922 kataloške jedinice. Uz ilustracije u boji i osnovne kataloške podatke, svaka je litografija popraćena i kraćim opisom. Uz sažetak na engleskom jeziku, katalog sadržava i bibliografiju.
Horvat-Pintarić, Vera

Kritike i eseji

Zagreb, Gliptoteka HAZU, 2012

Prinova br.: 19 (2) 2012
Nakon knjige „Tradicija i moderna“ Gliptoteka HAZU u svojoj je biblioteci „ArtisHistoria“ objavila drugu knjigu akademkinje, povjesničarke umjetnosti i likovne kritičarke, umirovljene profesorice zagrebačkoga Filozofskoga fakulteta dr. sc. Vere Horvat Pintarić „Kritike i eseji“. Knjiga donosi izbor 128 kritika, eseja i studija objavljenih od 1952. do 2002. godine, a počinje esejom o Honoreu Daumieru („Narodni list, 1951.) te završava nekrologom Vjenceslavu Richteru („Globus“, 2002.). Uvodni tekst napisao je povjesničar umjetnosti prof. dr. sc. Zvonko Maković, koji u knjizi vidi sumu autoričina bogatog spisateljskog i znanstvenog rada, ali je istodobno u nizu njezinih tekstova prepoznao temelje daljnjih autoričinih djela u sklopu istraživanja pojedinih umjetnika ili likovnih pokreta. „Kroz stotine napisanih i objavljenih tekstova, unutar vremenskog raspona od pola stoljeća, kroz sve mijene koje su se dogodile u umjetnosti i njezinoj povijesti, jasno se ovdje razaznaju teme koje bih nazvao okosnicom autoričina kritičarskog i znanstvenog stajališta.“ Na kraju knjige objavljen je opsežan intervju povjesničara umjetnosti prof. dr. sc. Ješe Denegrija s Verom Horvat Pintarić, koji je, prema Makovićevim riječima, ključan za razumijevanje njezinih objavljenih tekstova. Tekstovi su popraćeni ilustracijama u boji, a knjiga imenskim kazalom.
Marić, Katarina; Buletić, Mario; Kocković-Zaborski, Tanja

Kuhinja none Fume

Rovinj, Zavičajni muzej grada Rovinja, 2012

Prinova br.: 19 (2) 2012
U sklopu projekta zaštite materijalne i nematerijalne baštine Rovinja, Zavičajni muzej grada Rovinja obradio je tematiku tradicijske kuhinje i gastronomije kao važnog dijela svakodnevnog života. Izložba, održana od 2. kolovoza 2012. do 20. veljače 2013., popraćena je i katalogom. Autori izložbe Katarina Marić i Mario Buletić ujedno su, uz Tanju Kocković-Zaborski, i autori teksta kataloga. U njegovu predgovoru istaknuli su kako su „gastronomija i način pripremanja hrane ljudska (su) praksa koja ide mnogo dalje od običnoga zadovoljavanja bioloških potreba, ona sažimlje, podcrtava i usmjerava na pojave i promjene u kulturi određenog podneblja“. Autori izložbe i njihovi suradnici terenskim su istraživanjem prikupili iskustva rovinjskih kućanica i njihove recepte koji, uz prikupljene predmete iz kuhinjskog inventara, čine sliku lokalne rovinjske kuhinje i kulinarstva. Prvi dio publikacije donosi pregledni tekst, a u drugome je sadržan ilustrirani kataloški popis izloženih predmeta - kuhinjskog namještaja, posuđa, pribora za jelo, kuhinjskih pomagala i kuhinjskog tekstila. Tekst je objavljen usporedno na hrvatskome i talijanskom jeziku, a popraćen je i sažetkom na engleskom jeziku.