HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja kataloga knjižnice (113)

Izdavač Hrvatski povijesni muzej

GNALIĆ : blago potonulog broda iz 16. stoljeća : Hrvatski povijesni muzej, 20. lipnja 2013. - 18. svibnja 2014.

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2013
materijalni opis višestruki presavitak <6 str.>: ilustr. u boji; 30 cm
predmetnice 16. st.; Gnalić (lokalitet)
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Deplijan izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Na izložbi je predstavljen izbor iz Zbirke "Teret potopljenog broda iz 16. stoljeća" Zavičajnog muzeja Biograd na Moru.
; Jurdana, Ela; Hotko, Jelena

GNALIĆ : blago potonulog broda iz 16. stoljeća : radna bilježnica uz izložbu

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2013
materijalni opis 31 str.: ilustr. u boji; 21 cm
predmetnice Hidroarheološki spomenici; Gnalić (lokalitet); Izložba, hidroarheološka
isbn / issn 978-953-6046-50-8
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Radna bilježnica, Muzejsko-edukativna pitalica
Lokacija Knjižnica MDC-a
Hotko, Jelena

ISO KRŠNJAVI : veliki utemeljitelj - ministar europskog duha : radna bilježnica

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2013

ISO KRŠNJAVI : veliki utemeljitelj - ministar europskog duha : radna bilježnica

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2013
materijalni opis 32 str.: ilustr. u boji; 21 cm
predmetnice Kršnjavi, Izidor
isbn / issn 978-953-6046-47-8
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Radna bilježnica, Muzejsko-edukativna publikacija
Lokacija Knjižnica MDC-a
Publikacija tiskana uz izložbu "Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj / ministar europskog duha", a u povodu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, 18.5. 2013.
Borošak-Marijanović, Jelena

HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ ZAGREB : koncepcija stalnog postava

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2012
; Jurdana, Ela; Mataušić, Nataša

HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ ZAGREB : koncepcija stalnog postava

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2012
materijalni opis 168, 23, 11 listova: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Bibliograf. bilješke ispod teksta.- U prilogu: slike i tlocrti od br. 1 do br. 11
predmetnice Muzeološka koncepcija; Hrvatski povijesni muzej (Zagreb),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Rukopis
Lokacija Knjižnica MDC-a
Bregovac-Pisk, Marina
Filep, Ana [urednik]

ISO KRŠNJAVI : veliki utemeljitelj - ministar europskog duha : Hrvatski povijesni muzej, 22.11. 2012. - 19.5. 2013.

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2012
; Gotić, Kristian
Filep, Ana [urednik]

ISO KRŠNJAVI : veliki utemeljitelj - ministar europskog duha : Hrvatski povijesni muzej, 22.11. 2012. - 19.5. 2013.

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2012
materijalni opis 160 str.: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Kazala.- Bibliograf. bilješke uz tekst.- Bibliografija.- Tekst usp. na hrv. i eng. jeziku.
predmetnice Izložba, kulturno-povijesna; Kršnjavi, Izidor
isbn / issn 978-953-6046-46-1
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Izložbom „Iso Kršnjavi: veliki utemeljitelj - ministar europskog duha“ Hrvatski povijesni muzej u Zagrebu obilježio je 85. obljetnicu smrti Isidora Kršnjavoga (Našice, 1845. – Zagreb, 1927.), te se tako priključio znanstvenom skupu „Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj“, u organizaciji Hrvatskog instituta za povijest i Instituta za povijest umjetnosti (21. - 23.11.2012.). Kroz biografiju Isidora Kršnjavoga predstavljeni su najznačajniji politički i kulturni događaji te duh vremena s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Izlaganjem originalnih predmeta, dokumenata, djela likovnih umjetnosti te multimedijalnim pomagalima predstavljena je kompleksnost političke situacije i položaj Hrvatske unutar dualistički uređene Austro-Ugarske monarhije, kada je manjak političkih i upravnih sloboda nadomještan velikim projektima u kulturi, prosvjeti i znanosti (više o izložbi na URL:http://www.hismus.hr/hr/izlozbe/arhiva-izlozbi/iso-krsnjavi-veliki-utemeljitelj-ministar-europskog-duha/; datum pristupa: 9. lipnja 2014.). Muzejska savjetnica dr. sc. Marina Bregovac-Pisk i kustos Kristian Gotić autori su izložbe i popratnoga dvojezičnog kataloga (na hrvatskome i engleskom jeziku). Katalog donosi vrlo opsežan biografski tekst o Isidoru Paulusu Josephusu Ludovicusu Kršnjavome (Bregovac-Pisk i Gotić), tekst o političkom radu Isidora Kršnjavoga (Gotić) i tekst o muzejskom izložbenom postavu (Lana i Željko Kovačić). Drugi dio publikacije donosi kataloški popis s vrlo detaljnim kataloškim opisima i popratnim ilustracijama izložaka te uvodnim tekstovima u pojedine izložbene tematske cjeline. U prilozima kataloga je popis navedene i korištene literature, popis materijala vezanoga za Kršnjavoga iz Ostavštine prof. Tihomila Stahuljka te kazalo osoba i mjesta.
Borošak-Marijanović, Jelena [urednik]

DADOH ZLATO ZA ŽELJEZO : Prvi svjetski rat u zbirkama Hrvatskog povijesnog muzeja

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2011
Borošak-Marijanović, Jelena [urednik]

DADOH ZLATO ZA ŽELJEZO : Prvi svjetski rat u zbirkama Hrvatskog povijesnog muzeja

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2011
materijalni opis 606 str.: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Tekst usporedno na hrv. i engl. jez.- Tekstovi više autora.- Bibliograf. bilješke uz tekst.- Bibliografija.- Kazalo.
predmetnice 1. svjetski rat; Hrvatski povijesni muzej (Zagreb),
isbn / issn 978-953-6046-43-0
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog muzejske zbirke
Lokacija Knjižnica MDC-a
Hrvatski povijesni muzej (HPM) u Zagrebu svoju je muzeološki obrađenu građu iz razdoblja 1914. – 1918. predstavio na izložbi Dadoh zlato za željezo: Hrvatska u Prvom svjetskom ratu. Izložba je održana u Zagrebu (prosinac 2006. – listopad 2007.) i u Osijeku (svibanj 2008. – veljača 2009.), a građa je opisana i popisana u opsežnome istoimenom katalogu. Urednica kataloga je muzejska savjetnica mr. sc. Jelena Borošak Marijanović, koja je u svojemu uvodnom tekstu (Prvi svjetski rat u zbirkama Hrvatskog povijesnog muzeja) predstavila građu HPM-a iz razdoblja Prvoga svjetskog rata koja obuhvaća nekoliko tisuća predmeta iz svih muzejskih zbirki. Usto je dala odabir i selekciju predmeta za izložbu te obradila izložbenu koncepciju i njezine tematske cjeline. Opsežna publikacija donosi tekstove muzejske savjetnice Ele Jurdane (Dokumentarna zbirka I.: svjedočanstva iz vremena Prvog svjetskog rata – fotografije, dopisnice i razglednice, dnevnici, ostavštine pojedinaca), muzejske savjetnice dr. sc. Marine Begovac Pisk (Prvi svjetski rat u Zbirci slika, grafika i skulptura Hrvatskog povijesnog muzeja), muzejskoga savjetnika Borisa Pristera (Odlikovanja, medalje, plakete i značke Austro-Ugarske monarhije u Prvom svjetskom ratu iz Zbirke Hrvatskog povijesnog muzeja), Jelene Borošak Marijanović (Odore Austrougarske vojske iz Zbirke Hrvatskog povijesnog muzeja) i muzejske savjetnice Dore Bošković (Naoružanje u Prvom svjetskom ratu). Kataloški dio strukturiran je u sedam cjelina u kojima se popisuje građa iz sedam zbirki HPM-a. Ilustracije izložaka prate tekst ili kataloške jedinice. U prilogu kataloga su bibliografija i kazalo.
Brstilo-Rešetar, Matea
Filep, Ana [urednik]

DOMOVINSKI RAT : vodič izložbe = exhibition guide = The Homeland war

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2011
; Smetko, Andreja; Nevešćanin, Ivica
Filep, Ana [urednik]

DOMOVINSKI RAT : vodič izložbe = exhibition guide = The Homeland war

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2011
materijalni opis 64 str.: ilustr. u boji; 29 cm
napomena Tekst usporedno na hrv. i engl. jez.
predmetnice Domovinski rat; Izložba, povijesna
isbn / issn 978-953-6046-44-7
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Vodič kroz izložbu
Lokacija Knjižnica MDC-a
; Doračić, Damir

MAČEVI VITEŠKOG DOBA U HRVATSKOJ : mačevi razvijenog i kasnog vijeka u zbirci oružja Hrvatskog povijesnog muzeja u Zagrebu = swords of the high and late middle ages from the arms collection of the Croatian history museum in Zagreb = Swords of the chivalric period in Croatia

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2010
materijalni opis 199 str.: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Tekst usporedno na hrv. i engl. jez.- Bibliograf. bilješke ispod teksta.- Bibliografija.- Kazalo.
predmetnice Zbirka oružja; Hrvatski povijesni muzej (Zagreb), ; Oružje, hladno
isbn / issn 978-953-6046-42-3
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog muzejske zbirke
Lokacija Knjižnica MDC-a
Muzejska savjetnica i voditeljica muzejske Zbirke hladnog oružja Hrvatskoga povijesnog muzeja u Zagrebu (HPM-a) Dora Bošković, u suradnji s Damirom Doračićem, restauratorom metala Arheološkoga muzeja u Zagrebu, priredila je novu knjigu "Mačevi viteškog doba u Hrvatskoj", kojom je predstavila mačeve razvijenoga i kasnog vijeka u zbirci oružja HPM-a. Knjiga je objavljena kao 44. u bibliografskom nizu "Katalozi muzejskih zbirki", u kojemu je Zbirka hladnoga oružja prvi put predstavljena 1976. g. u knjizi mr. sc. Marije Šercer "Mačevi, bodeži, noževi". Razloge ponovnog objavljivanja kataloga zbirke D. Bošković vidjela je u nastojanjima da se mačevi HPM-a uvrste u novije i većim dijelom međunarodno prihvaćene spoznaje o povijesti, tipologiji i rasprostranjenosti mačeva (teorije Oakeshotta i Geibigoa), u potrebi predstavljanja novonabavljenih mačeva nakon 1976.g. te u iznošenju najnovijih spoznaja dokučenih suvremenim tehnološkim analizama mačeva i njihovih sječiva. Prvi dio knjige donosi priloge o nabavi mačeva i njihovoj popratnoj dokumentaciji, o svrsi i smislu mačeva u razvijenome i kasnom srednjem vijeku, o okolnostima nalaza mačeva od kojih je čak 80% nađeno u vodi, te o oznakama na mačevima. Damir Doračić autor je teksta u kojemu je opisao svoja opažanja tijekom laboratorijske obrade mačeva, a ponajprije se odnose na opis zatečenoga stanja i već prije provedene konzervatorsko-restauratorske postupke. Navedene su i tipologije glavica balčaka, tipologija križnica mačeva te tipologija sječiva. Drugi, kataloški dio knjige donosi 27 opsežnih kataložnih jedinica u obliku "personalnog dossiera", tj. matičnoga kartona svakoga pojedinoga mača, s njegovim obilježjima, interpretacijama i usporedbama, crtežima i fotografijama, makroskopskim fotografijama i laboratorijskim analizama. Tekst kataloga muzejske zbirke pisan je usporedno na hrvatskome i engleskom jeziku, potkrijepljen je bibliografskim bilješkama i literaturom te popraćen kazalom, kartom nalazišta srednjovjekovnih mačeva i metričkom tablicom s mjernim detaljima svih obrađenih mačeva.

Asić, Ivana [fotograf]

USPOMENE (NA) JEDNOG BANA : ostavština Jelačić u Hrvatskom povijesnom muzeju : radna bilježnica, pedagoški vodič uz izložbu

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2010
materijalni opis 23 str.: ilustr. u boji; 21 cm
predmetnice Muzejska pedagogija
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Radna bilježnica, Muzejsko-edukativna publikacija
Lokacija Knjižnica MDC-a

Asić, Ivana [fotograf]

USPOMENE NA JEDNOG BANA : ostavština Jelačić u Hrvatskom povijesnom muzeju = the Jelačić legacy in the Croatian history museum = Memories of a ban

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2009
materijalni opis 131 str.: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Tekst usporedno na hrv. i engl. jez.- Bibliografija.- Kazala.- U prilogu: Rodoslovlje
predmetnice Izložba, povijesna; Ostavština; Jelačić (ban), Josip
isbn / issn 978-953-6046-41-5
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
U povodu 150. obljetnice smrti bana Josipa Jelačića (1801.-1859.) Hrvatski povijesni muzej (HPM) priredio je izložbu i popratni katalog kojima je predstavio jednu od svojih najvećih i najznačajnijih obiteljskih ostavština. Riječ je o ostavštini plemićke, barunske i grofovske grane druge loze Jelačić, koja najvećim dijelom svjedoči o životu i ulozi bana Josipa Jelačića. Zbirka je nastajala tijekom duljeg razdoblja, većinom darovima članova obitelji Jelačić, ali i otkupom ostavine Anke Jelačić, kćerke banova mlađeg brata Jure i posljednje nasljednice Novih dvora 1937.g. Ostavština danas obuhvaća oko 700 raznovrsnih muzejskih predmeta koji su pripadali banu i članovima njegove obitelji. Popratni katalog izložbe u svojemu uvodnom dijelu donosi tekst kustosice i autorice Andreje Smetko o samoj izložbi te o sadržaju ostavštine. Katalog je podijeljen na tri osnovne tematske cjeline s ovim podtemama – "I. ban Jelačić: čovjek, vojnik i političar"; "II. Baštinici Novih Dvora i Ostavština Jelačić"; "III. Ban nakon bana – reminiscencije na Bana". Svaka tematska cjelina donosi uvodni tekst i popis pripadajućih kataložnih jedinica s detaljnim opisima i popratnom ilustracijom u boji. Osim tih 419 jedinica, katalog donosi i popis ostale građe iz Ostavštine Jelačić HPM-a. Publikaciji je priložen prijevod Jelačićeve oporuke s njemačkoga jezika, opsežan popis korištene literature, kazalo te rodoslovlje plemićke, barunske i grofovske grane druge loze roda Jelačić. Tekst kataloga objavljen je dvojezično, na hrvatskome i engleskom jeziku.