HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja kataloga knjižnice (113)

Izdavač Hrvatski povijesni muzej

SEDAMDESETPRVA : izložba u povodu 50. obljetnice Hrvatskoga proljeća : vodič izložbe : [Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 11. siječnja - 13. ožujka 2022.]

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2021
materijalni opis 30 str.: ilustr. u boji; 25 cm
napomena Tekstovi više autora
predmetnice Izložba, povijesna; 1971.; Hrvatsko proljeće (1971.)
isbn / issn 978-953-6046-73-7
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Vodič kroz izložbu
Lokacija Knjižnica MDC-a
Godina 1971. jedna je od prijelomnih godina u kojoj je simbolički sažeto iznimno dinamično razdoblje hrvatske suvremene povijesti, danas opće poznato pod nazivom Hrvatsko proljeće. Riječ je o reformnom pokretu u kojem se prvi put otvoreno, slobodno i masovnije izražavalo nezadovoljstvo hrvatskih građana položajem Hrvatske u tadašnjoj višenacionalnoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Tražila se veća samostalnost Hrvatske, nacionalna ravnopravnost u jeziku, gospodarstvu i kulturi. Tri glavna nositelja hrvatskog reformnog pokreta bili su reformno krilo Saveza komunista Hrvatske, Matica hrvatska i studentski pokret. Oni nisu imali zajednički program i unutar njih samih očitovale su se razlike i događala razmimoilaženja u pristupu i metodama, dok ih je opći hrvatski nacionalni interes sve ujedinjavao. Vidljivo obilježje pokreta bilo je isticanje hrvatskog identiteta i kulture u gotovo svim segmentima društva, uz veliku podršku javnosti. Vrhunac, a ujedno i dramatičan kraj, pokret je doživio upravo 1971., kada započinje dugogodišnje razdoblje „hrvatske šutnje“. Represivni aparat jednopartijske diktature s Josipom Brozom Titom na čelu surovo se obračunao s njegovim nositeljima. Dvadeset godina poslije, proljećari, tj. nosioci hrvatskoga reformnog pokreta sudjelovali su u ostvarivanju potpune hrvatske samostalnosti, a njihova nastojanja s početka sedamdesetih godina 20. st. također su utkana u taj proces. Izložba sadrži šest kronološko – tematskih cjelina. Uz uvodni pregled događaja do 1971. pod nazivom „Neka bude živost …“, u četiri glavne izložbene cjeline donosi se kronološki slijed zbivanja kroz 1971. godinu i to putem djelovanja triju skupina oko kojih se pokret stvarao – reformista, matičara i studenata. Cjeline nose simbolične nazive po godišnjim dobima, koja više simbolički nego strogo kalendarski, odgovaraju razvojnim fazama samog reformnog pokreta. Širi kontekst vremena donosi se pregledom općedruštvenih zbivanja u zemlji i svijetu. Posljednja cjelina pod nazivom „Čuvanje nade“ upućuje na posljedice sloma pokreta te sadržava sjećanja svjedoka vremena i njihovih obitelji na „sedamdesetprvu“ i to 50 godina poslije. Hrvatski povijesni muzej kao ključna nacionalna baštinska ustanova, izložbu o prijelomnoj 1971. godini uključila je u svoju kontinuiranu stručnu i izložbenu djelatnost u obradi značajnih tema iz hrvatske povijesti ne predviđajući okolnosti u kojima se Muzej zatekao nakon posljedica potresa, zbog kojih do daljnjeg nije u mogućnosti djelovati u vlastitom prostoru. (preuzeto sa: https://www.hismus.hr/hr/novosti/aktualno/izlozba/izlozba-sedamdesetprva/)
Jurdana, Ela

SLAVA SABORU : katalog - mapa

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 1997

SLAVA SABORU : katalog - mapa

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 1997
materijalni opis 51 str. ; 40 cm + 12 listova s tablama u bojama
napomena Katalog i listovi uloženi u mapu .- Izvori i literatura
predmetnice Hrvatska; Povijest; Izložba, povijesna; Političke stranke
isbn / issn 953-6046-12-1
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Spremište
Katalog - mapa uz povijesnu izložbu Hrvatskog povijesnog muzeja o višestoljetnom postojanju i razvoju Hrvatskog sabora. Koncepcija izložbe poštuje kronološki slijed od 13. stoljeća do današnjih dana. Unutar vremenskih okvira pojedinih stoljeća prikazane su teme važne za razumijevanje djelokruga rada Hrvatskog sabora u prošlosti. Prezentirani su rezultati rada i istraživanja povjesničara, arhivista i muzealaca. Uz tekstove N. Budaka, Z. Janeković Romer, N. Moačanin i N. Stančić, katalog sadrži popis i opis 214 kataložnih jedinica te 65 reprodukcija u bojama.
Peić Čaldarović, Dubravka

SLIKE MIRA : oživljena Hrvatska u vrijeme Karlovačkog mira 1699.

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 1999

SLIKE MIRA : oživljena Hrvatska u vrijeme Karlovačkog mira 1699.

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 1999
materijalni opis 92 str. : ilustr. pretežno u bojama ; 30 cm
napomena Bibliografija: str. 85-87 .- Kazala
predmetnice Hrvatska; Povijest; Povijest; 1699.; Izložba
isbn / issn 953-6046-17-2
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Katalog izložbe održane u Hrvatskom povijesnom muzeju (od 18. studenog 1999. do 15. svibnja 2000.) kao doprinos obilježavanju 300. obljetnice od mirovnog ugovora potpisanog između koalicije kršćanskih zemalja Svete lige i Turskog Carstva u Srijemskim Karlovcima 21. siječnja 1699. godine. Osnovna tema izložbe je prikaz povijesnog događaja u civilizacijski određenom prostoru i vremenu i povijesnom kontekstu. Obuhvaćeno je razdoblje od početka Velikog rata za oslobođenje 1683. do razgraničenja između Turske i zemalja Svete lige 1702. godine. Autorica izložbe i teksta kataloga nadalje navodi da izložba nudi sažet pregled dugotrajnih kulturnih utjecaja i društvenih pojava koje su oblikovale vrijednosti, svjetonazore i način života u Hrvatskoj tijekom 17. stoljeća i u prvim decenijama 18. stoljeća. Katalog sadrži 313 kataloških jedinica, reprodukcije izložaka te opsežan popis literature i kazala osobnih imena i zemljopisnih pojmova.

SLIKE VELIKOG RATA U ZBIRCI SLIKA, GRAFIKA I SKULPTURA HRVATSKOG POVIJESNOG MUZEJA : Hrvatski povijesni muzej, 12.6. 2014. - 11.1. 2015. = Images of the Great War in the Collection of paintings, prints and sculptures of the Croatian History Museum

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2014
materijalni opis 176 str.: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Tekst usp. na hrv. i eng. jeziku.- Kazala.- Bibliograf. bilješke uz tekst.
predmetnice 1. svjetski rat; Izložba, likovna; Hrvatski povijesni muzej. Likovna zbirka 20. st. (Zagreb),
isbn / issn 978-953-6046-51-5
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Bregovac-Pisk, Marina [autor]

SLIKE VELIKOG RATA U ZBIRCI SLIKA, GRAFIKA I SKULPTURA HRVATSKOG POVIJESNOG MUZEJA : Hrvatski povijesni muzej, 12.6. 2014. - 11.1. 2015. = Images of the Great War in the Collection of paintings, prints and sculptures of the Croatian History Museum

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2014
materijalni opis višestruki presavitak <6 str.>: ilustr. u boji; 21 cm
napomena Tekst usp. na hrv. i eng. jeziku.
predmetnice 1. svjetski rat; Izložba, likovna
Medij deplijan
Vrsta publikacije Deplijan izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Filep, Ana
Asić, Ivana [fotograf]

SLIKE VELIKOG RATA U ZBIRCI SLIKA, GRAFIKA I SKULPTURA HRVATSKOG POVIJESNOG MUZEJA : pedagoški vodič uz izložbu

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2014
; Bregovac-Pisk, Marina; Hotko, Jelena
Asić, Ivana [fotograf]

SLIKE VELIKOG RATA U ZBIRCI SLIKA, GRAFIKA I SKULPTURA HRVATSKOG POVIJESNOG MUZEJA : pedagoški vodič uz izložbu

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2014
materijalni opis 15 str.: ilustr. u boji; 21 cm
predmetnice 1. svjetski rat; Izložba, likovna
isbn / issn 978-953-6046-52-2
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Radna bilježnica, Vodič kroz izložbu, Muzejsko-edukativna publikacija
Lokacija Knjižnica MDC-a

STATISTIČKO-TOPOGRAFSKI UPITNICI ZA PODRUČJE BANSKE HRVATSKE I VOJNE KRAJINE IZ 1850. I 1858. GODINE

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2016
materijalni opis 140 str.; 23 cm + 1 DVD
napomena Bibliograf. bilj. uz tekst.- Bibliografija.- Summary.- DVD u prilogu donosi: Jurdana, Ela. Statističko-topografski upitnici za područje Banske Hrvatske i Vojne krajine iz 1850. i 1858. godine [digitalne preslike kataloških jedinica sadržanih u tiskanom dijelu]
predmetnice Hrvatski povijesni muzej. Dokumentarna zbirka (Zagreb),
isbn / issn 978-953-6046-58-4
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog muzejske zbirke
Lokacija Knjižnica MDC-a
Ivanuš, Rhea Silvija [autor uvoda, predgovora]; Kovačić, Željko [autor uvoda, predgovora]; Maticka, Marijan [autor uvoda, predgovora]

STOLJEĆE PROMJENA : Hrvatski povijesni muzej, prosinac 2000. - svibanj 2001.

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2000
Ivanuš, Rhea Silvija [autor uvoda, predgovora]; Kovačić, Željko [autor uvoda, predgovora]; Maticka, Marijan [autor uvoda, predgovora]

STOLJEĆE PROMJENA : Hrvatski povijesni muzej, prosinac 2000. - svibanj 2001.

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2000
materijalni opis 167 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm
napomena Tekst usporedno na hrv. i engl. jez .- Bibliografija: str. 155-158.- Kazala
predmetnice 20. st.; Hrvatska; Povijest; Izložba, povijesna
isbn / issn 953-6046-21-0
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Povijesna izložba Hrvatskog povijesnog muzeja u Zagrebu, autorice mr. Rhee Ivanuš i suradnica mr. Lucije Benyovsky i Nataše Mataušić, prikazuje život u Hrvatskoj tijekom 20. stoljeća, nazvanog stoljećem promjena. Cilj izložbe bio je prikaz povijesnih uzroka promjena u njihovom kronološkom slijedu s naglaskom na društveno-političke posljedice - pet državnih ustroja, dva gospodarsko-politička sustava i tri rata. Tema je prezentirana kroz pet cjelina: Hrvatska u Austro-ugarskoj monarhiji (1900.-1918.), Hrvatska u zajedničkoj državi s južnoslavenskim narodima (1918.-1941.), Hrvatska u ratnom vihoru (1941.-1945.), Hrvatska u socijalističkoj Jugoslaviji (1945.-1990.), Samostalna Hrvatska i Domovinski rat (1990.-2000.). Koncepcija se temelji na prikazu globalnih promjena u politici i društvu, a kultura, umjetnost, znanost, sport i glazba simbolično su prisutni u navedenim izložbenim cjelinama. Katalog sadrži tekstove: R. Ivanuš "Stoljeće promjena", Željko Kovačić "Borba za barjak : o postavu izložbe", Marijan Maticka "Sidrišta hrvatske političke povijesti u 20. stoljeću". Opsežan kataložni dio sadrži popis i opis 674 izložbenih predmeta. Sadržan je i kronološki pregled zbivanja u Hrvatskoj od 1900. do 2000. godine te opsežna bibliografija.

STOLJEĆE PROMJENA : Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, prosinac 2000. - svibanj 2001.

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2000
materijalni opis presavitak : ilustr. u bojama ; 21 cm
predmetnice 20. st.; Hrvatska; Izložba, povijesna
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Deplijan izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Prister, Lada

SUSEDGRAD ILI NEDOVRŠENA PRIČA O JEDNOM GRADU : katalog izložbe

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 1998

SUSEDGRAD ILI NEDOVRŠENA PRIČA O JEDNOM GRADU : katalog izložbe

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 1998
materijalni opis 66 str. : ilustr. pretežito u bojama ; 30 cm
napomena Summary.- Literatura.
predmetnice Graditeljska baština; Povijest; Izložba, kulturno-povijesna; Susedgrad
isbn / issn 953-6046-13-x
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Izložbom se prezentirao materijal Hrvatskog povijesog muzeja u Zagrebu o povijesti i rezultatima posljednjeg arheološkog istraživanja na ruševinama srednjovjekovnog grada Susedgrada. Istraživanja je vodio prof. Tihomil Stahuljak tijekom 1944. i 1945. godine. Katalog uz izložbu sadrži dvije cjeline - prva je tekstualna (istraživanja Susedgrada, njegov položaj i postanak, u vlasništvu obitelji Hening, opis grada, umjetničko-stilske karakteristike nalaza sa Susedgrada i njihova sudbina). Drugi dio je kataloški i sadrži detaljne opise predmeta (kamenih spomenika, keramike, freski, slika i grafika, zemljovida, arhivskog gradiva, medalja), ilustracije, dataciju nastanka i nalaza i postojeću literaturu o muzejskoj građi.