HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja kataloga knjižnice (46)

Autor Horvat Vlado
Horvat, Vlado

GRAD ILOK : Bapska, Mohovo, Šarengrad

Zagreb, Gradsko poglavarstvo Ilok, 1994

GRAD ILOK : Bapska, Mohovo, Šarengrad

Zagreb, Gradsko poglavarstvo Ilok, 1994
materijalni opis 112 str. : ilustr. ; 30 cm
napomena Tekstovi više autora .- Osnovna literatura.- Zusammenfassung.- Riassunto.- Summary
predmetnice Kulturna baština; Ilok; Šarengrad; Bapska; Mohovo
isbn / issn 953-96188-0-0
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Monografija
Lokacija Spremište
Monografija o gradu Iloku sadrži tekstove više autora koji predstavljaju povijest te zamljopisna, demografska, gospodarska i kulturna obilježja grada kao i život prognanih Ilocana za vrijeme domovinskog rata.

GRAĐA ZA POVIJEST NASELJA ISTOČNE SLAVONIJE U 18. STOLJEĆU : (na vukovarskom vlastelinstvu)

Osijek, Zavod za znanstveni rad, 1993
materijalni opis (16) str. ; 24 cm
napomena Separat iz: Anali Zavoda za znanstveni rad u Osijeku, br. 9, str. 172-186 .- Bibliograf. bilješke ispod teksta.- Literatura.- Summary
predmetnice 18. st.; Povijest; Slavonija
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Separat
Lokacija Knjižnica MDC-a

HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "DUNAV" VUKOVAR U PROGONSTVU

Vukovar, HKUD Dunav, 1999
materijalni opis 96 str. : ilustr. djelomično u bojama ; 30 cm
napomena Zusammenfassung
predmetnice Domovinski rat; Vukovar; HKUD Dunav (Vukovar),
isbn / issn 953-96444-5-3
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Monografija
Lokacija Knjižnica MDC-a

INTERESANTAN PRISTUP U PREZENTIRANJU ARHIVSKOG I MUZEJSKOG MATERIJALA

1975
predmetnice Izlaganje; Gradski muzej Vukovar (Vukovar),
Medij Tiskana građa
Lokacija Knjižnica MDC-a
naslov časopisa Informatica museologica (Zagreb)
volumeni / svesci 6 / 29
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=215748
Horvat, Vlado [osoba koja daje intervju]; Dautbegović, Jozefina [osoba koja intervjuira]

IZ PERSONALNOG ARHIVA MDC-A : dr. Vlado Horvat

Horvat, Vlado [osoba koja daje intervju]; Dautbegović, Jozefina [osoba koja intervjuira]

IZ PERSONALNOG ARHIVA MDC-A : dr. Vlado Horvat

2003
materijalni opis Ilustr.
predmetnice MDC (Zagreb), ; Personalni arhiv; Horvat, Vlado
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Intervju, Biobibliografija
Lokacija Knjižnica MDC-a
naslov časopisa Informatica museologica (Zagreb)
volumeni / svesci 34 / 3/4
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=207140

IZLOŽBA "ŽENSKA POKRIVALA ZA GLAVU U SLAVONIJI" I AKTIVNOST PODRUŽNICE MUZEJSKOG DRUŠTVA HRVATSKE ZA SLAVONIJU

1974
predmetnice Izložba, etnografska; Ženska pokrivala za glavu u Slavoniji (izložba)
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Prikaz izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
naslov časopisa Informatica museologica (Zagreb)
volumeni / svesci 5 / 24
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=215924
Horvat, Vlado

LIKOVNE KOLONIJE NA PODRUČJU ZAJEDNICE OPĆINA OSIJEK

Osijek, Vlast. nakl., 1982

LIKOVNE KOLONIJE NA PODRUČJU ZAJEDNICE OPĆINA OSIJEK

Osijek, Vlast. nakl., 1982
materijalni opis 12 listova; 32 cm
napomena Bilješke.
predmetnice Osijek; Likovna kolonija
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Rukopis
Lokacija Knjižnica MDC-a
; Horvat, Vlado

MEMORIJALNI I ZNANSTVENI CENTAR NOBELOVCA LAVOSLAVA RUŽIČKE U VUKOVARU : predstudija obnove = The Nobel Laureate Lavoslav Ružička Memorial and Research Centre in Vukovar : preliminary renewal study

Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1998
materijalni opis 63 str. : ilustr. ; 25 cm
napomena Tekst usporedno na hrv. i eng. jez .- Literatura
predmetnice Domovinski rat; Ružička, Lavoslav; Spomen-muzej Lavoslava Ružičke (Vukovar), ; Memorijalni muzej ili zbirka; Ratne štete; Ratne štete i projekti obnove; Vukovar; Obnova; Memorijalni i znanstveni centar nobelovca Lavoslava Ružičke (Vukovar),
isbn / issn 953-154-379-8
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Monografija
Lokacija Knjižnica MDC-a
HAZU se 1996. g. uključila u program obnove vukovarske baštine te pokrenula i programski razradila poseban projekt za znanost i kulturu pod nazivom "Memorijal nobelovca Lavoslava Ružičke u Vukovaru". U rodnoj kući L. Ružičke, prvog hrvatskog nobelovca i kemičara svjetskog ugleda, prije ratnih razaranja bilo je smješten Spomen-muzej nobelovca Ružičke. Zgrada se želi obnoviti, a bivši memorijal obogatiti raznolikim multikulturalnim sadržajima (polivalentna dvorana za predavanja, prikaz istraživačkih projekata Vučedola; znanstveno praćenje agrokompleksa i slično). Knjiga V. Horvata i Z. Karača sadrži tematska poglavlja o povijesti Vukovara i života L. Ružičke, arhitektonskom sklopu i spomeničkim odrednicama Ružičkine rodne kuće, posljedicama ratnih razaranja i stanju objekta u jedanaestom mjesecu 1998. Iznesene su pretpostavke za obnovu među kojima su i muzeološke odrednice obnove spomen-muzeja.

MREŽA MUZEJA I GALERIJA NA PODRUČJU SLAVONIJE I BARANJE : disertacija

Ljubljana, Vlast. nakl., 1982
materijalni opis 354 lista; 30 cm
napomena Doktorska disertacija, obranjena na Univerzitetu Edvarda Kardelja, Filozofski fakultet, Ljubljana.- Mentori: prof. dr. Sergej Vrišer i prof. dr. Antun Bauer.- Literatura.
predmetnice Mreža muzeja; Slavonija; Međumuzejska suradnja; Baranja
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Rukopis, Doktorska disertacija
Lokacija Spremište
Nagli porast broja muzeja i društvene potrebe uvjetuju zahtjev za čvrstom i planskom međumuzejskom suradnjom koja se temelji na podjeli zadataka u okviru razrađene mreže muzeja određenog područja. Autor je analizirao i predstavio muzeje Slavonije i Baranje te zaključio da u slavonsko-baranjskoj regiji ne postoji takva mreža muzeja iako je ona nužno potrebna.