HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja kataloga knjižnice (99)

Autor Mato Batorovi��
Batorović, Mato [autor uvoda, predgovora]

ANA VERIĆ

Ilok, ILOKTURIST, s.a.
Batorović, Mato [autor uvoda, predgovora]

ANA VERIĆ

Ilok, ILOKTURIST, s.a.
materijalni opis presavitak : ilustr. ; 21 cm
predmetnice Verić, Ana
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Deplijan izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Dvojković, Zdravko [autor uvoda, predgovora]; Batorović, Mato [autor uvoda, predgovora]; Tomšik-Krmpotić, Dubravka [autor uvoda, predgovora]

ANKICA KARAČIĆ, ANTE BAKTER, ANA SLADETIĆ : Ilok Dubrovniku : izložba slika : Samostan sv. Klare, Dubrovnik, 16. - 30. lipnja 2011.

Ilok, Muzej grada Iloka, 2011
Dvojković, Zdravko [autor uvoda, predgovora]; Batorović, Mato [autor uvoda, predgovora]; Tomšik-Krmpotić, Dubravka [autor uvoda, predgovora]

ANKICA KARAČIĆ, ANTE BAKTER, ANA SLADETIĆ : Ilok Dubrovniku : izložba slika : Samostan sv. Klare, Dubrovnik, 16. - 30. lipnja 2011.

Ilok, Muzej grada Iloka, 2011
materijalni opis 10 str.: ilustr. u boji; 30 cm
predmetnice Izložba, likovna; Karačić, Ankica; Bakter, Ante; Sladetić, Ana
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Bakter, Ante
Batorović, Mato [urednik]

ANTE BAKTER, SLIKAR

Ilok, Muzej grada Iloka, 2007
; Mesinger, Bogdan; Špoljarić, Stanko
Batorović, Mato [urednik]

ANTE BAKTER, SLIKAR

Ilok, Muzej grada Iloka, 2007
materijalni opis 257 str.: ilustr. u boji; 31 cm
napomena Bibliografija.- Abstracts.- Zusammenfassung.
predmetnice Bakter, Ante
isbn / issn 978-953-95895-1-4
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Likovna monografija
Lokacija Knjižnica MDC-a
Muzej grada Iloka objavio je likovnu monografiju slikara Ante Baktera (1970.), čije je umjetničko stvaralaštvo trajno inspirirano gradom Ilokom i njegovom okolicom. Bakterov likovni rad i razvoj predstavili su u svojim esejima Bogdan Mesinger ("Ante Bakter - slikar zavičajnog pejzaža") i Stanko Špoljarić ("Slikar Ante Bakter"). Pejzaž kao motiv i poetski realizam kao stilska odrednica Bakterova slikarstva predočeni su i slikovnim dijelom monografije, koji donosi kvalitetne reprodukcije umjetnikovih ulja na platnu te pastela i grafika. Likovna monografija donosi i sažetke tekstova na njemačkome i engleskom jeziku, umjetnikov životopis, popis samostalnih izložaba i bibliografiju te predgovor urednika monografije Mate Batorovića.

BIBLIOGRAFIJA ANTE E. BRLIĆA : rukopis predan u Gradski muzej Vukovar za tisak

Ilok, Vlast. nakl., 1981
materijalni opis 93 lista; 30 cm
predmetnice Brlić, Ante Eduard
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Bibliografija, Rukopis
Lokacija Knjižnica MDC-a
Bibliografija je strukturirana unutar cjelina: 1. Samostalne radnje, 2. Radnje s drugim autorima, 3. suradnja u monografijama i posebnim izdanjima, 4. Suradnja u listovima, časopisima i drugim periodikama, 5. Rukopisi.
; Bauer, Antun

BIBLIOGRAFIJA PROF. DR ANTUNA BAUERA : izbor priloga tematikom vezanih uz slavonsku muzeologiju

predmetnice Bauer, Antun
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Bibliografija
Lokacija Knjižnica MDC-a
naslov časopisa Glasnik slavonskih muzeja (Vukovar)
volumeni / svesci 45

BLAGO KNJIŽNICE FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U ŠARENGRADU : izbor djela hrvatskih pisaca do 1850. godine : Ilok, travanj 2005.

Ilok, Muzej grada Iloka, 2005
materijalni opis 24 str.; 21 cm
predmetnice Književno-jezična baština; Franjevački samostan (Virovitica), ; Knjižnica, samostanska; Šarengrad
Medij Tiskana građa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Batorović, Mato

BOŽIĆNA PJESMA "NA SALAŠI KOD BETLEMA"

Vinkovci, Matica hrvatska - Ogranak Vinkovci, 1999

BOŽIĆNA PJESMA "NA SALAŠI KOD BETLEMA"

Vinkovci, Matica hrvatska - Ogranak Vinkovci, 1999
materijalni opis (30) str. ; 20 cm
napomena Separat iz: Godišnjak Matice hrvatske Vinkovci, br. 16 (1998.), str. 259-287.
predmetnice Etnomuzikologija; Običaji, božićni
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Separat
Lokacija Knjižnica MDC-a
Dani Julija Benešića,
Batorović, Mato [urednik]; Samardžija, Marko [urednik]

DANI JULIJA BENEŠIĆA : zbornik radova : 2

Ilok, Muzej grada Iloka, 2006

Batorović, Mato [urednik]; Samardžija, Marko [urednik]

DANI JULIJA BENEŠIĆA : zbornik radova : 2

Ilok, Muzej grada Iloka, 2006
materijalni opis 327 str.; 24 cm
napomena Bibliograf. bilješke uz tekstove.- Zastupljeni autori: Marko Samardžija, Stanko Andrić, Darko Vitek, Stjepan Sršan, Renata Banožić, Ružica Černi, Vatroslav Frkin, Mato Batorović, Bogdan Mesinger, Željka Brlobaš, Gordana Potnar-Matković, Marija Znika, Vlasta Rišner, Zlata Šundalić, Dragica Barić, Anica Bilić, Branka Balen
predmetnice Književno-jezična baština; Ilok; Benešić, Julije
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Zbornik radova
Lokacija Knjižnica MDC-a
Uoči Kapistranova i Dana grada Iloka od 2001. godine održavaju se u Iloku "Dani Julija Benešića", u organizaciji Muzeja grada Iloka i drugih iločkih kulturnih ustanova te Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Drugi zbornik donosi radove s prethodnih skupova grupirane u tri tematske cjeline. Prva, "Ilok u prošlosti", donosi 11 radova važnih za istraživanje povijesti grada Iloka i okolice; drugi tematski blok, "Julije Benešić", sadržava tri rada koji osvjetljavaju književni i jezikoslovni rad Julija Benešića, a treći i najopsežniji tematski blok, "Iločani i Srijemci", obuhvaća 14 radova. Među njima je najveći broj priloga o iločkim zavičajnicima (Mladenu Barbariću, Jelki Benešić, Stjepanu Musulinu, Marinu Somborcu, Adamu Verešu i dr.), ali i priloga o drugim značajnim osobama i događajima vezanima za kulturnu, a posebice književnu povijest Iloka i Srijema.
Dani Julija Benešića,
Batorović, Mato [urednik]; Samardžija, Marko [urednik]

DANI JULIJA BENEŠIĆA : zbornik radova : 3

Ilok, Muzej grada Iloka, 2008

Batorović, Mato [urednik]; Samardžija, Marko [urednik]

DANI JULIJA BENEŠIĆA : zbornik radova : 3

Ilok, Muzej grada Iloka, 2008
materijalni opis 277 str.: ilustr.; 24 cm
predmetnice Književno-jezična baština
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Zbornik radova
Lokacija Knjižnica MDC-a

DJELOVANJE MUZEJA GRADA ILOKA NA PROMICANJU KNJIŽEVNOSTI I ČUVANJU KNJIŽEVNE BAŠTINE

2006.-2007.
napomena Izlaganje na međunarodnom stručnom skupu Muzej(i) (i) književnost(i) održanom u organizaciji MDC-a 26. i 27. listopada 2006. u Muzeju "Mimara", Zagreb.
predmetnice Književno-jezična baština; Muzej grada Iloka (Ilok), ; Zavičajna zbirka
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Izlaganje sa skupa
Lokacija Knjižnica MDC-a
naslov časopisa Muzeologija / <glavna i odgovorna urednica Višnja Zgaga ; suradnici Snježana Radovanlija Mileusnić, Jozefina Dautbegović>
volumeni / svesci 43/44
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=114286