HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja kataloga knjižnice (20)

Autor Radić Mladen
Radić, Mladen [Autor uvoda, predgovora]; Marić, Ljiljana [Autor uvoda, predgovora]

OSIJEK I ŠIRA OKOLICA U OSMANSKOM PERIODU : Požeški sandžak :

Požega, Gradski muzej Požega, 2016
Radić, Mladen [Autor uvoda, predgovora]; Marić, Ljiljana [Autor uvoda, predgovora]

OSIJEK I ŠIRA OKOLICA U OSMANSKOM PERIODU : Požeški sandžak :

Požega, Gradski muzej Požega, 2016
materijalni opis višestruki presavitak <6> str.: ilustr. u boji; 27 cm
predmetnice Izložba, povijesna; Tursko doba; Požega
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Deplijan izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Bojčić, Zvonko
Radić, Mladen [Autor]; Jobst, Bruno [Fotograf]

ZLATO I SREBRO SREDNJEGA VIJEKA U MUZEJU SLAVONIJE

Osijek, Muzej Slavonije, 2015
; Goericke-Lukić, Hermine
Radić, Mladen [Autor]; Jobst, Bruno [Fotograf]

ZLATO I SREBRO SREDNJEGA VIJEKA U MUZEJU SLAVONIJE

Osijek, Muzej Slavonije, 2015
materijalni opis 77 str.: ilustr. u boji; 28 cm
napomena Literatura.
predmetnice Srednji vijek; Izložba, arheološka; Zlato; Srebro; Muzej Slavonije (Osijek),
isbn / issn 978-953-6191-73-4
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a

Topić, Marin [Fotograf]; Papa, Dubravka [Prevoditelj]

OSIJEK I ŠIRA OKOLICA U OSMANSKOM PERIODU : katalog izložbe : Muzej Slavonije, Osijek, prosinac, 2014. - rujan, 2015. = exhibition catalog : , december, 2014 - september, 2015 = Osijek and surrounding area in the Ottoman period

Osijek, Muzej Slavonije, 2014
materijalni opis 115 str.: ilustr. u boji; 34 cm
napomena Tekst usp. na hrv. i eng. jez.- Literatura.
predmetnice Izložba, arheološka; Osijek; Slavonija; Tursko doba
isbn / issn 978-953-6191-72-7
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Radić, Mladen [(ur.)]

OSJEČKI ZBORNIK

Osijek, Muzej Slavonije, 2010
Radić, Mladen [(ur.)]

OSJEČKI ZBORNIK

Sv. 29 (2009.)
Osijek, Muzej Slavonije, 2010
materijalni opis 1 sv.
isbn / issn 0473-4882
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Zbornik
Lokacija Knjižnica MDC-a
Sadržan u Osječki zbornik
Najnoviji svezak "Osječkoga zbornika" (sv. 29.) na čak 429 stranica donosi 30 recenziranih i sažecima na engleskom jeziku popraćenih priloga stručnjaka Muzeja Slavonije i njegovih suradnika. Brojnošću i raznolikošću tema izdvajaju se izvorni znanstveni radovi: "Karakteriziranje mramornih spomenika Murse" (B. Djurić, H. W. Müller, S. Filipović), "Izbor rimskih koštanih ukosnica iz fundusa Muzeja Slavonije u Osijeku" (M. Kovač), "Rimske keramičke svjetiljke s pečatom Fortis iz zbirke Muzeja Slavonije Osijek" (Z. Marinović), "Ostava ranougarskog novca iz Tompojevaca kod Vukovara" (H. Göricke-Lukić), "Prilozi rasvjetljavanju heraldičke ostavštine iločkih knezova 15. i 16. stoljeća" (M. Radić), "Numizmatička oprema iz Muzeja Slavonije – kovčezi, ormari, kutije, kartoni" (H. Göricke-Lukić), "Inventar valpovačkog dvorca iz kolovoza 1736. godine" (Lj. Perči), "Ivan Tišov, Vinko Rauscher i ikonostas crkve sv. Nikole u Pačetinu u Slavoniji" (D. Damjanović), "Prilog biografiji i istraživanju kiparstva Josipa Leovića" (D. Zec), "Knjižnica Julijane Normann – ogled o ženskoj knjižnoj zbirci" (M. Vinaj), "Čitatelji, knjige i tekstovi: oblici interakcije" (Z. Velagić, A. Kristek), "Prirodopisna zbirka Kraljevske realne gimnazije u Osijeku" (S. Vidović). Objavljeno je i nekoliko priloga vrijednoga arhivskoga gradiva u interpretaciji dr. sc. Ive Mažurana. Vrlo su detaljna i izvješća o radu pojedinih odjela Muzeja Slavonije za razdoblje od 2006. do 2008. godine. Većina tekstova ilustrirana je fotografijama u boji.
Bulat, Mirko
Radić, Mladen [Urednik]

MIRKO BULAT, ARHEOLOG MUZEJA SLAVONIJE OSIJEK : zbornik radova

Osijek, Muzej Slavonije, 2007

Radić, Mladen [Urednik]

MIRKO BULAT, ARHEOLOG MUZEJA SLAVONIJE OSIJEK : zbornik radova

Osijek, Muzej Slavonije, 2007
materijalni opis 528 str.: ilustr.; 24 cm
napomena Bibliografija.
predmetnice Muzej Slavonije (Osijek), ; Bulat, Mirko
isbn / issn 978-953-6191-35-2
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Zbornik radova
Lokacija Knjižnica MDC-a
Novi broj Zbornika radova Muzej Slavonije u Osijeku u cijelosti je posvetio svome dugogodišnjem djelatniku, arheologu Mirku Bulatu. Na 528 stranica objavljen je njegov cjelokupan stručni i znanstveni rad. Zbornik počinje intervjuom s Mirkom Bulatom, preuzetim iz MDC-ova časopisa "Informatica Museologica", koji je vodila Jozefina Dautbegović u sklopu projekta Personalni arhiv MDC-a, u sklopu kojega je i bibliografija Bulatovih objavljenih radova. Nastavlja se tekstovima podijeljenima u tri cjeline: I. "Rekognosciranje", II. "Terenska istraživanja; Prapovijesna nalazišta, Antička nalazišta, Srednjovjekovna nalazišta", III. "Ostalo (povijesni pregledi, obljetnice, katalozi, prikazi izložbi) ". Zbornik je obogaćen velikim brojem fotografija iz života i rada M. Bulata, fotografijama arheoloških lokaliteta i nalaza, a uz fotografije su objavljeni brojni crteži i skice koji ne ilustriraju samo Zbornik nego i vrijeme u kojemu su nastajale, bez današnjih tehničkih i digitalnih pomagala. Mnogi su tekstovi objavljivani u inozemnim časopisima te su prevedeni na njemački, francuski i engleski jezik. Ovaj broj Zbornika radova Muzeja Slavonije Osijek, osim što donosi korisne stručne tekstove lijep je primjer priznanja i poštovanja predanog rada muzealaca, koje nakon odlaska u mirovinu muzejska zajednica većinom brzo zaboravlja. Jedina zamjerka Zborniku je nedovoljna kvaliteta objavljenih fotografija. Podaci o Mirku Bulatu odnedavno su dostupni su i na MDC-ovim web stranicama Personalni arhiv zaslužnih muzealaca. (J. Dautbegović)
Radić, Mladen [(ur.)]

OSJEČKI ZBORNIK

Osijek, Muzej Slavonije, 2007
Radić, Mladen [(ur.)]

OSJEČKI ZBORNIK

Sv. 28
Osijek, Muzej Slavonije, 2007
materijalni opis 1 sv.
isbn / issn 0473-4882
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Zbornik
Lokacija Knjižnica MDC-a
Sadržan u Osječki zbornik
Dvadeset i osmi svezak "Osječkog zbornika", glasila Muzeja Slavonije u Osijeku, na 440 stranica ilustriranih reprodukcijama u boji donosi 27 recenziranih i klasificiranih priloga renomiranih stručnjaka. Sedam je priloga arheološke tematike, među kojima je izvorni znanstveni rad Mirka Bulata o Ateriksu i njegovoj nadgrobnoj steli; izvorni znanstveni rad mr. sc. Hermine Goericke-Lukić o rimskom kovanom novcu iz 351. godine i drugi vrijedni prinosi za istraživanje arheološke baštine s područja Slavonije. Svoje doprinose demografskoj, gospodarskoj i kulturnoj povijesti grada Osijeka dali su dr. sc. Ive Mažuran izvornim znanstvenim radom o poreznim popisima iz 1760-ih godina 18. st. te Ljerka Perči preglednim radom o arhivskoj građi obitelji Prandau i Normann o gradnji kazališne zgrade i kazališnom životu u Valpovu od 1809. do 1823. godine. U nizu vrijednih priloga i novih znanstvenih spoznaja te stručnih priloga objavljeni su i tekstovi Valentine Radoš o Zbirci plakata Galerije likovnih umjetnosti u Osijeku; dr. sc. Zorana Velagića o važnosti čitanja i slavonskoj knjizi 18. stoljeća; Aleksandre Vlatković o idejnom prijedlogu "cyber-muzeja" tradicijske baštine baranjskog sela Topolja itd. Zbornik donosi i izvješća o radu Muzeja Slavonije za 2004. i 2005. godinu.

PROGRAM MUZEJA SLAVONIJE U POVODU MEĐUNARODNOG DANA MUZEJA 2006.

2006
materijalni opis ilustr.
predmetnice 2006.; Međunarodni dan muzeja; Muzej Slavonije (Osijek),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Izvješće
Lokacija Knjižnica MDC-a
naslov časopisa Informatica Museologica / <urednica Lada Dražin-Trbuljak>
volumeni / svesci 37 / 1/4
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=198771
; Radić, Mladen

DR. KAMILO FIRINGER : arhivist i povjesničar : priopćenja sa stručno-znanstvenog skupa Dr. Kamilo Firinger - život i djelo, Osijek, 19. svibnja 1995.

Osijek, Muzej Slavonije, Osijek, Državni arhiv u Osijeku, 2005
materijalni opis 324 str.: ilustr.; 25 cm
napomena Tekstovi više autora.- Bibliograf. bilješke uz priloge
predmetnice Stručni skup; Firinger, Kamilo
isbn / issn 953-6191-30-x
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Zbornik radova, Zbornik stručnih i znanstvenih skupova
Lokacija Knjižnica MDC-a
Muzej Slavonije i Državni arhiv u Osijek objavili su knjigu posvećenu znamenitom Osječaninu, arhivistu, povjesničaru, kulturnom i sportskom djelatniku dr. Kamilu Firingeru (1893.-1984.). U prvom dijelu knjige objavljeno je 27 odabranih Firingerovih radova iz dnevnoga i stručnog tiska. Izbor naslova (Prve novine u Osijeku; Osječke ljekarnice u drugom deceniju 19. stoljeća; Ruševine Murse početkom 19. stoljeća; Likovna umjetnost u Osijeku u 18. i početkom 19. stoljeća; Prva Osječka gospodarska izložba 1889. g.; Osječki kužni pil; Pravosuđe u Slavoniji kroz stoljeća itd.) pokazuje tematsku širinu Firingerova stručnog interesa i rada. Drugi dio knjige sadržava priopćenja sa stručno-znanstvenog skupa "Dr. Kamilo Firinger - život i rad", održanoga u Osijeku 1995. godine. Tu su, uz Firingerovu autobiografiju, izlaganja priznatih znanstvenika i stručnjaka mr. sc. Vesne Burić, dr. sc. Ive Mažurana, dr. sc. Mire Kolar, dr. sc. Stjepana Sršana, Mladena Radića, dr. sc. Josipa Vrbošića, dr. sc. Tibora Karpatija, Josipa Cvetkovića, mr. sc. Branke Balen, mr. sc. Marine Vinaj i Ive Slavičeka. Oni su svojim prilozima pridonijeli proučavanju Firingerova rada na prikupljanju i zaštiti arhivske građe Osijeka, Slavonije i Baranje, rada u arheološkom društvu Mursa, doprinosa proučavanju osječke kulturno-umjetničke baštine te razvoja sporta i planinarstva.
Radić, Mladen [Urednik]; Martinčić, Julijo [Urednik]

ŽIVOT I DJELO JOSIPA JURJA STROSSMAYERA : prigodna izložba u povodu 190. obljetnice rođenja i 100. obljetnice smrti biskupa Josipa Jurja Strossmayera : Osijek, svibanj - srpanj 2005.

Osijek, Muzej Slavonije, 2005
materijalni opis 55 str.: ilustr. u boji; 30 cm
predmetnice Izložba, biografska; Galerija likovnih umjetnosti (Osijek), ; Muzej Slavonije (Osijek), ; Strossmayer (biskup), Josip Juraj; Državni arhiv (Osijek),
isbn / issn 953-6191-29-6
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Radić, Mladen

SREDNJOVJEKOVNI GRAD RUŽICA : Osijek, svibanj - listopad 2004.

Osijek, Muzej Slavonije, 2004
; Bojčić, Zvonko

SREDNJOVJEKOVNI GRAD RUŽICA : Osijek, svibanj - listopad 2004.

Osijek, Muzej Slavonije, 2004
materijalni opis 326 str. : ilustr. u boji ; 30 cm
napomena Bibliografija: str. 306-317 .- Summary
predmetnice Srednji vijek; Graditeljska baština; Kulturna baština; Orahovica; Grad Ružica (Orahovica),
isbn / issn 953-6191-26-1
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Srednjovjekovni grad Ružica jedan je od najvećih srednjovjekovnih gradova u Hrvatskoj. Smješten je nedaleko od Orahovice, između sjevernih obronaka Papuka i Krndije. Svoj puni sjaj doseže u vrijeme velikaške obitelji Iločkih u 15. i početkom 16. stoljeća, no nakon odlaska Turaka grad Ružica postaje, i do danas ostaje, ruševina. Godine 1966. započinju zaštitni radovi i skupljanje arheoloških nalaza. Muzej Slavonije započinje 1998. godine izložbeni projekt "Srednjovjekovni grad Ružica", preuzima i popisuje arheološku građu, a Ministarstvo kulture Republike Hrvatske podržava ideju o stalnom postavu koji bi bio nukleus budućeg Muzeja grada Orahovice. Izložba je realizirana 2004. godine i popraćena je opsežnim katalogom autora Mladena Radića i Zvonimira Bojčića. Katalog sadržava tekstove o povijesti grada Ružice (S. Andrić i M. Radić), o zaštitnim radovima 1966.-1990. (Z. Bojčić), o arhitekturi i fazama izgradnje Ružica-grada (Z. Bojčić), o arheološkim nalazima (M. Radić i Z.Bojčić). Dan je i opsežan kataloški popis 635 arheoloških izložaka popraćen ilustracijama pojedinih jedinica. Popratna literatura, sažetak na engleskom jeziku i brojne ilustracije (nacrti, fotografije, arhivsko gradivo itd.) pridonose sadržajnoj kvaliteti tog monografskog kataloga.