HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (79)

Muzej/izdavač Arheološki muzej Istre
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 2012.
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 2000.
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 2000.
Naslov Ante Rašić
Izdavač Arheološki muzej Istre; Muzej suvremene umjetnosti Istre – Museo d' arte contemporanea dell' Istria
Godina 2012.
Naslov Ante Rašić
Izdavač Arheološki muzej Istre; Muzej suvremene umjetnosti Istre – Museo d' arte contemporanea dell' Istria
Godina 2012.
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 1979.
Izdavač Narodni muzej; Arheološki muzej Istre
Naslov Asseria
Izdavač Arheološki muzej Istre
Naslov Asseria
Izdavač Arheološki muzej Istre
Izdavač Arheološki muzej Istre; Zbirka srednjovjekovne umjetnosti Franjevački samostan Pula
Godina 1991.
Izdavač Arheološki muzej Istre
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 1996.
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 1996.
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 2011.
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 2012.
Naslov Grčke vaze
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 1981.
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 1992.
Izdavač Arheološki muzej Istre
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 1999.