HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (185)

Muzej/izdavač Zavičajni muzej
Naslov Bale
Izdavač Zavičajni muzej
Godina 1989.
Naslov Grisia '89.
Izdavač Zavičajni muzej Rovinj; Narodno sveučilište Likovna kolonija; Turističko društvo
Godina 1989.
Izdavač Zavičajni muzej Rovinj
Godina 1989.
Izdavač Zavičajni muzej
Godina 1989.
Izdavač Zavičajni muzej
Godina 1987.
Izdavač Zavičajni muzej
Godina 1981.
Izdavač Zavičajni muzej Ogulin
Godina 1980.
Izdavač Zavičajni muzej
Godina 1980.
Izdavač Zavičajni muzej Ogulin
Godina 1980.
Izdavač Zavičajni muzej Ogulin
Godina 1980.
Naslov Z. Milić
Izdavač Zavičajni muzej
Godina 1980.
Naslov Ana Verić
Izdavač Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino
Godina 1979.
Izdavač Zavičajni muzej
Godina 1979.
Izdavač Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino
Godina 1979.
Naslov Grupa 69
Izdavač Zavičajni muzej Brdovec
Godina 1979.
Izdavač Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino
Godina 1979.
Naslov Muzej Brdovec
Izdavač Zavičajni muzej
Godina 1979.
Izdavač Zavičajni muzej Brdovec
Godina 1979.
Izdavač Zavičajni muzej
Godina 1978.
Izdavač Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino
Godina 1978.