HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (197)

Tema skulptura
Izdavač Muzej grada Šibenika
Izdavač Fundacija Ivana Meštrovića
Godina 1995.
Izdavač Muzeji Ivana Meštrovića
Naslov Ivan Sabolić
Izdavač Umjetnički paviljon
Godina 1957.
Naslov Ivica Mataija
Izdavač Muzej Like Gospić
Godina 2002.
Izdavač Muzej hvarske baštine
Godina 2002.
Izdavač Galerija grada Krapine
Godina 2003.
Izdavač Muzejska zbirka Rovinj
Godina 1973.
Izdavač Galerija grada Krapine
Godina 1994.
Izdavač Galerija umjetnina
Godina 1959.
Izdavač Muzej grada Kaštela
Izdavač Galerija Belišće
Godina 1998.
Izdavač Gradski muzej Senj
Godina 2007.
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Godina 1977.
Izdavač Narodni muzej Labin; Labinska galerija
Godina 1969.
Izdavač Muzej Like Gospić
Izdavač Zavičajni muzej Našice
Godina 1993.
Naslov Jure Labaš
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Godina 2007.
Izdavač Narodno sveučilište Velika Gorica
Godina 1996.