HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (197)

Tema skulptura
Naslov Radauš
Izdavač Galerija suvremene umjetnosti
Godina 1964.
Naslov Radauš
Izdavač Galerija suvremene umjetnosti
Godina 1964.
Naslov Raul Goldoni
Izdavač Muzej antičkog stakla
Naslov Raul Goldoni
Izdavač Muzej antičkog stakla
Izdavač Galerija grada Krapine
Godina 1996.
Naslov Rodin
Izdavač Umjetnički paviljon
Godina 1968.
Naslov Rudolf Valdec
Izdavač Galerija grada Krapine
Godina 1995.
Naslov Ružić
Izdavač Galerija suvremene umjetnosti
Godina 1963.
Naslov Ružić
Izdavač Galerija suvremene umjetnosti
Godina 1963.
Naslov Sabolić
Izdavač Muzeji Hrvatskog zagorja - Galerija Antuna Augustinčića
Godina 1999.
Naslov Salon 54
Izdavač Galerija likovnih umjetnosti
Godina 1954.
Izdavač Komisija za Kulturne Veze sa Inostranstvom FNRJ
Godina 1956.
Izdavač Muzej za povijest radničkog pokreta
Godina 1977.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2000.
Izdavač Arheološki muzej
Godina 1975.
Izdavač Hrvatski dom Petrinja
Godina 1999.
Izdavač Hrvatski dom Petrinja
Godina 1999.