HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (89)

Tema naivna umjetnost
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1977.
Naslov Naivi '77
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu; Galerija primitivne umjetnosti; Galerija Hlebine; Gradska vijećnica
Godina 1977.
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1976.
Izdavač Grafička zbirka Nacionalne i sveučilišne biblioteke
Godina 1976.
Izdavač Galerija Lotrščak
Godina 1976.
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1976.
Naslov Sava Sekulić
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1976.
Naslov D. Trumbetaš
Izdavač Galerija Lotrščak
Godina 1975.
Naslov Ivan Rabuzin
Izdavač Muzej Varaždinskih Toplica
Godina 1975.
Naslov Petar Grgec
Izdavač Gradski muzej
Godina 1975.
Izdavač Park skulptura
Godina 1974.
Naslov Petranović
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1974.
Izdavač Galerija Hlebine
Godina 1973.
Izdavač Galerija izvorne umjetnosti
Godina 1973.
Izdavač Povijesni muzej Hrvatske
Godina 1973.
Naslov Homonai
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1972.
Naslov Homonai
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1972.
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1972.
Naslov Pero Mandić
Izdavač Galerie Biškupić & Kuttler
Godina 1972.
Naslov Vivan Ellis
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1972.