HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (89)

Tema naivna umjetnost
Izdavač Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino
Godina 1978.
Naslov D. Trumbetaš
Izdavač Galerija Lotrščak
Godina 1975.
Izdavač Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Godina 2007.
Naslov ECCE HOMO
Izdavač Zavičajni muzej Ozalj
Godina 1993.
Izdavač Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Godina 2006.
Izdavač Likovna kolonija kipara naivaca Petar Smajić
Godina 1978.
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1978.
Naslov Franjo Dugina
Izdavač Galerija Hlebine
Godina 1995.
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Izdavač Galerija Hlebine
Godina 1973.
Izdavač Gradski muzej Čazma
Godina 1998.
Naslov Homonai
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1972.
Naslov Homonai
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1972.
Izdavač Muzejsko-galerijski centar
Godina 1992.
Izdavač Galerija Belišće
Godina 1997.
Izdavač Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Izdavač Galerija slika
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1976.