HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (89)

Tema naivna umjetnost
Izdavač Povijesni muzej Hrvatske
Godina 1973.
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1971.
Naslov Söhl
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Naslov Šime Vidulin
Izdavač Galerija likovnih umjetnosti
Godina 2001.
Izdavač Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Naslov Vivan Ellis
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1972.
Naslov Vivian Ellis
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1972.
Izdavač Đakovačka katedrala
Godina 1991.
Izdavač Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino