HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (69)

Tema djeca
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 1972.
Izdavač Narodni muzej Labin; Labinska galerija
Godina 1971.
Izdavač Narodni muzej Labin
Godina 1970.
Izdavač Narodni muzej Labin
Godina 1969.
Izdavač Muzej grada Zagreba
Godina 1969.
Naslov Stroj
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu
Godina 1962.
Naslov Stroj
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu
Godina 1962.
Godina 1960.
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu
Godina 1956.
Naslov Čovjek i rad
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu
Godina 1955.
Naslov Jerolim Miše
Izdavač Moderna galerija; Kabinet grafike JAZU
Godina 1955.
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu
Godina 1955.
Naslov Moj zavičaj
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu
Godina 1954.
Izdavač Dom kulture
Godina 1948.
Izdavač Galerija suvremene umjetnosti
Izdavač Arheološki muzej u Zagrebu
Izdavač Arheološki muzej u Zagrebu
Izdavač Arheološki muzej u Zagrebu
Izdavač Tehnički muzej