HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (103)

Tema međunarodna izložba
Izdavač Muzej Like
Godina 2000.
Naslov Hermann
Izdavač Moderna galerija
Godina 1999.
Izdavač Galerija Klovićevi dvori; Musei Vaticani
Godina 1999.
Izdavač Musei Vaticani; Galerija Klovićevi dvori
Godina 1999.
Naslov Aligi Sassu
Izdavač Muzejsko galerijski centar Klovićevi dvori
Godina 1998.
Naslov Panonia 98.
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Godina 1998.
Izdavač Umjetnička galerija Dubrovnik
Godina 1998.
Naslov Usporednosti
Izdavač Umjetnička galerija Dubrovnik
Godina 1998.
Naslov A - 8010 Graz
Izdavač Moderna galerija
Godina 1997.
Izdavač Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Godina 1997.
Naslov Pannonia '95
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Godina 1996.
Izdavač Muzej suvremene umjetnosti
Godina 1994.
Izdavač Muzej suvremene umjetnosti
Godina 1994.
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Godina 1993.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 1993.
Izdavač Moderna galerija
Godina 1993.
Izdavač Muzej Like
Godina 1992.
Izdavač Zavičajni muzej Našice
Godina 1991.
Izdavač Muzejski prostor
Godina 1991.
Izdavač Muzej suvremene umjetnosti
Godina 1991.