HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (68)

Tema sakralna baština
Izdavač Samoborski muzej
Godina 1998.
Izdavač Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej seljačkih buna
Godina 1998.
Naslov Mljet
Izdavač JUNP Mljet
Godina 1998.
Izdavač Županijski muzej Šibenik
Godina 1998.
Izdavač Gradski muzej Senj
Godina 1998.
Izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Godina 1998.
Izdavač Hrvatski povijesni muzej
Godina 1998.
Izdavač Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja
Godina 1997.
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Godina 1997.
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Godina 1997.
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 1996.
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 1996.
Izdavač Gradski muzej Makarska
Godina 1995.
Izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Godina 1995.
Izdavač Županijski muzej Šibenik
Godina 1995.
Izdavač Muzej grada Splita
Godina 1994.
Izdavač Hrvatski povijesni muzej
Godina 1994.
Naslov Sv. Rok
Izdavač Etno muzej Staro selo
Godina 1994.
Izdavač Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino
Godina 1993.