HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (197)

Tema obljetnica
Izdavač PTT muzej
Godina 1967.
Izdavač Galerija grada Krapine
Godina 1993.
Izdavač Muzej Moslavine Kutina
Godina 1990.
Izdavač Arheološki muzej u Zagrebu
Godina 1994.
Izdavač Muzej Cetinske krajine
Izdavač Tehnički muzej
Izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Godina 1999.
Izdavač Muzej revolucije Istre
Godina 1974.
Naslov Branko Šenoa
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1980.
Izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Godina 1995.
Izdavač Muzej grada Crikvenice
Godina 2012.
Naslov Čarobna igla
Izdavač Muzej grada Rijeke
Godina 2004.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 1975.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 1975.
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 2003.
Naslov Dan marke
Izdavač HT muzej
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2011.