HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (210)

Tema etnologija
Izdavač Pučko otvoreno učilište Slatina Zavičajni muzej Slatina
Godina 2005.
Naslov Staro - novo
Izdavač Gradski muzej Virovitica
Godina 2005.
Izdavač Dubrovački muzeji Etnografski muzej "Rupe"
Godina 2005.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2005.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2005.
Izdavač Etnografski muzej Split
Godina 2004.
Izdavač Muzej hvarske baštine
Godina 2004.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2004.
Izdavač Muzej Moslavine Kutina
Godina 2004.
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Godina 2004.
Izdavač Gradski muzej Virovitica
Godina 2004.
Izdavač Lošinjski muzej
Godina 2004.
Izdavač Gradski muzej Senj
Godina 2004.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2004.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2004.
Izdavač Etnografski muzej Split
Godina 2004.
Izdavač Lošinjski muzej
Godina 2004.
Naslov Vode
Izdavač Lošinjski muzej
Godina 2004.
Izdavač Muzej Đakovštine
Godina 2004.
Izdavač Fundacija Ivana Meštrovića
Godina 2003.