HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (92)

Tema numizmatika
Izdavač Gradski muzej Požega
Godina 2012.
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 2011.
Izdavač Dubrovački muzeji
Godina 2011.
Izdavač Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino
Godina 2011.
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Godina 2007.
Izdavač Muzej grada Rijeke
Godina 2007.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 2006.
Izdavač Muzej Đakovštine
Godina 2006.
Izdavač Narodni muzej
Godina 2005.
Izdavač Pučko otvoreno učilište Samobor Galerija Prica
Godina 2005.
Izdavač Gradski muzej Požega
Godina 2004.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2004.
Izdavač Muzej Brodskog Posavlja
Godina 2004.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2004.
Izdavač Muzej moderne i suvremene umjetnosti
Godina 2004.
Izdavač Muzej moderne i suvremene umjetnosti
Godina 2003.
Izdavač Narodni muzej Zadar
Godina 2003.
Izdavač Muzej moderne i suvremene umjetnosti
Godina 2003.
Izdavač Fundacija Ivana Meštrovića
Godina 2003.