HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (14)

Tema znanstveni skup

II. Međunarodni arheološki kolokvij

Izdavač Muzej grada Crikvenice
Godina 2011.

Massimo Tosello

Izdavač Lošinjski muzej
Godina 2007.

1. istarski povijesni biennale

Izdavač Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino
Godina 2004.

The XIVth International Symposium of Biospeleology

Izdavač Hrvatski prirodoslovni muzej
Godina 1999.

Novija arheološka istraživanja na zadarskom području

Izdavač Arheološki muzej Zadar
Godina 1997.

Novija arheološka istraživanja na Zadarskom području

Izdavač Arheološki muzej Zadar
Godina 1997.