HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (392)

Tema povijest

Lloydovi slikopisi

Izdavač Dubrovački muzeji
Godina 2011.

Od palače do muzeja

Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2011.

Od palače do muzeja

Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2011.

Oglašavanje u dubrovačkim novinama od 1882. do 1918.

Izdavač Dubrovački muzeji
Godina 2011.

Perom i šakama

Izdavač Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino
Godina 2011.

Slavni gosti na Jadranu

Izdavač Hrvatski muzej turizma
Godina 2011.